5 živlů ovlivňuje váš osud

Poslední číslice roku vašeho narození určuje důležité okamžiky vašeho života!

Říká se, že každá duše si vybírá, kdy chce přijít na svět. Poslední číslice roku, v němž jste se narodila, je chráněna jedním z pěti živlů, které vládnou na Zemi. Podle posledního čísla roku vašeho narození zjistíte, kdo vládne vám!

Také vás může zajímat ...

Kov – Poslední číslice roku narození 0 a 1

Kovoví lidé jsou spolehliví a rozhodní, i když někdy se drží stranou a nepokoušejí se stát součástí skupiny. Nemají strach ze samoty. Jestliže vědí, co chtějí, a hledají, směle směřují ke svému cíli. Žádné překážky ani nezdary je nemohou zastavit. Všechny problémy dokážou vyřešit. Jsou nezávislí a samostatní, mají se rádi, přitom se dokážou starat a vážit si jiných.

K nedostatkům lidí Kovu patří jejich občasná impulzivnost. Jsou přitahováni přepychem, penězi a mocí a bývají umanutí.

Jako vedoucí jsou nároční a vyžadují, aby podřízení vyhovovali jejich velkým očekáváním.

Kov je západ

Nejlepším obdobím kovových lidí je podzim a jejich barvou je bílá. Pozor musí dávat na dýchací ústrojí.

Voda – Poslední číslice roku narození 2 a 3

Lidé Vody jsou velmi pružní a umí plavat v proudu. Jsou soucitní, chytří, mají velkou představivost a nebojí se ji využít. Je mezi nimi mnoho filozofů a často si osvojí více než jednu profesi. Mají výbornou schopnost komunikace a dokážou být přesvědčiví. Jsou to vynikající organizátoři. Dokážou poznat u lidí talent a pomáhat jim s jeho rozvojem.

Vodní lidé bývají uzavření a nesdílejí svá tajemství s někým jiným. Měli by se naučit stát na vlastních nohou a jít svou cestou.

I když to zní paradoxně, vodní lidé by se měli vyhýbat místům s velkým množstvím vody.

Voda je sever

Šťastným obdobím vodních lidí je zima a jejich barvou je černá. Problémy mohou mít s vylučovací soustavou.

Dřevo – Poslední číslice roku narození 4 a 5

Lidé zrození pod ochranou živlu Dřeva jsou věrní a soucitní přátelé a jsou ideálními týmovými hráči. Jsou štědří, vděčni za to, co mají, pevně se drží svých zásad a rádi zkoumají svět. Mají umělecké sklony, jsou pracovití a chtějí se stále něčím zabývat. Sebejistota je jedním z jejich nejlepších rysů. Jejich chybou je, že si na svá bedra někdy naberou více, než mohou unést.

Dřevění lidé by se měli naučit vytyčit si své hranice a správně rozdělovat síly. Jinak by se mohli stát příliš závislými na jiných a rozplynout se v zástupu.

Měli by se vyhýbat oblastem s převládajícími silnými větry.

Dřevo je východ

Ideálním obdobím pro dřevěné lidi je jaro a jejich barva je zelená. Pozor si musí dávat na žlučník a játra.

Oheň – Poslední číslice roku narození 6 a 7

Lidé ohně rádi soutěží a vítězí. Mají velké sebevědomí, bývají chytří, rozhodní. Nechybí jim řečnický talent. Touží po dobrodružství a rádi jdou za něčím novým. Bývají velmi přitažliví. Nesnášejí samotu, jsou rádi obklopeni lidmi a v neustálém pohybu. Cítí pevné pouto ke svým blízkým. Jsou to velmi aktivní a energické osobnosti a výborní šéfové.

Nedostatkem ohňových lidí je jejich snaha dosáhnout cíle jakoukoli cestou. Bývají příliš emotivní, chybí jim trpělivost a jsou přehnaně ambiciózní.

Měli by se držet stranou přílišného tepla a nepoddávat se emocím.

Oheň je jih

Ohňovým lidem se nejlépe daří v létě a jejich barvou je červená. Pozor musí dávat na cévní systém a srdce.

Země – Poslední číslice roku narození 8 a 9

Lidé Země mají dobře rozvinutou intuici. Jsou spolehliví a trpěliví. Síly Země je obdařily zodpovědností ve vztahu k blízkým lidem. Vycházejí dobře s penězi. Mnohé věci jsou schopni vidět v jejich perspektivě. V emocích bývají zdrženliví, zároveň však potřebují být milováni. Často bývají tvrdohlaví. Rádi všechno kontrolují, přičemž se často řídí vlastním zájmem a prospěchem.

Ze všeho nejvíc je v životě děsí nejistota.

Lidé Země by se měli držet dál od bažinatých terénů a krajiny se zvýšenou vlhkostí.

Centrem střídání ročních období je Země

Lidem Země je dobře ve všech obdobích roku a jejich barvou je žlutá. Hlídat si musí trávicí soustavu, slezinu a žaludek.

Časopis, který by vás mohl zajímat

Můj čas na kafíčko

Ve čtvrtek vycházející Můj čas na kafíčko odhaluje strhující životní story slavných hvězd, jejich lásky, prohry, vítězství, spalující vášně, bolestné rozchody, i usmíření a osudové vzestupy i pády těch největších českých i světových legend. To vše a mnohem více najdete v časopise Můj čas na kafíčko.

Komentáře

...