Akupunktura aneb síla léčivých jehliček

Je součástí tradiční čínské medicíny a je stará tisíce let. Pomocí jehliček se při ní nabodávají důležité body těla. Někteří její metody vítají, jiní se staví k této léčbě skepticky.

Tato léčebná metoda je stará tisíce let, první zmínky o ní pocházejí už z dob daleko před naším letopočtem. Její základy vycházejí z tradičního čínského učení konfucionismu a taoismu. Za období rozkvětu akupunktury se považuje 7. století, kdy se akupunktura v Číně stala samostatným oborem. Čína byla v té době velmi vyspělá a obchodovala s celou řadou zemí. Akupunktura se tedy mohla šířit do ostatních zemí, které měly s Čínou obchodní vztahy. V Evropě se s akupunkturou poprvé setkáváme až v sedmnáctém století, více příznivců si však našla až o další tři století později, kdy její léčebné účinky zaznamenaly na našem kontinentu nečekaný úspěch.
U nás byla akupunktura přijata jako funkční specializace v roce 1989.

Působení čchi

Akupunktura využívá různé body na těle, pro které jsou jasně daná místa. Tato místa, zvaná akupunkturní body, se podle tradiční čínské medicíny nacházejí na tzv. energetických drahách. Tedy těmito místy proudí energie každého člověka. A právě tato proudící životní energie, označovaná podle tamní nauky jako čchi, spojuje jednotlivé orgány v těle. Zdravý člověk má čchi v harmonii a energie může tedy tělem volně proudit. Pokud má člověk nějaké zdravotní trápení, dochází k narušení rovnováhy mezi těmito toky. Akupunktura pracuje se speciálními jehličkami, pomocí kterých lékař nabodává body, které se daného problému týkají.

Síla protikladů

Základním principem akupunktury je jin-jang vycházející z taoismu. Tento princip vzájemných protikladů mezi sebou neustále soupeří, avšak jeden by bez druhého nemohl ex istovat . Setkáváme se s ním denně: Jde o ženu a muže, světlo a tmu, teplo a chlad, ale také různé orgány. Každý orgán má určitý podíl jin a určitý podíl jang. Druhým principem je princip pěti prvků, které tvoří oheň, země, kov, voda a dřevo. Akupunktura říká, že každý z těchto prvků na vliv na dva orgány, z nichž jeden leží na jin a druhý na jang.

Léčebné metody

Akupunktura vyžaduje velmi dobré znalosti a především soustředění. Před léčbou je nutná konzultace s lékařem a vyšetření oblasti, kterou je třeba léčit. Lékař musí znát všechny body a vědět, jaké kombinace jsou pro daného pacienta léčící. Léčebných bodů je totiž okolo sedmi set. U akupunktury je třeba být také trpělivý, léčba trvá několik sezení. Základem úspěchu je aktivní přístup pacienta, který spolupracuje. Akupunktura pomáhá se svalovými obtížemi, bolestí hlavy, stresy a úzkostmi a dalšími obtížemi.

reklama
reklama