Co musí muž získat od ženy

Zdroj energie pro muže

V přirozeném řádu rovnováhy jsou muž a žena vybaveni tak, že jeden je dárcem a druhý příjemcem. Dárcem je žena, která získává energii z přírody. Muž pak získává svou energii od ženy.

Chlap, který přichází z práce, se k ženě uchyluje jako ke svému energetickému zdroji. Jestliže se žena cítí dobře, je plná elánu, švitoří a raduje se z toho, co dělá nebo nedělá, vysílá přitažlivou energii.

Jestliže však má žena špatnou náladu, neposkytne mu sílu, kterou muž potřebuje, aby mohl dělat, co dělat má. Proto má žena dělat hlavně to, co se jí líbí. Teprve když je žena se sebou spokojená, dostane se muži od ní té podpory a síly, která mu umožní vítězit v boji, porazit konkurenci, zajistit si příjmy a zabývat se mužskými záležitostmi. Není-li žena se sebou spokojená, přestává být přitažlivá.

Síla pochvaly a ocenění

Síla pochvaly a ocenění Každý muž v hloubi duše doufá najít v ženě tak trochu i matku.

Zralá žena chápe, o co jde. Ví, že matka je svým dítětem stále okouzlena a nadšena. Všemožně ho povzbuzuje a každý jeho úspěch je pro ni radostí, kterou mu dává najevo. A přesně o tohle stojí každý muž! Touží po pochvale a ocenění.

Pokud je ve vašem vztahu málo porozumění a štěstí, napište si malý seznam. Představte si svého partnera jako cizího člověka a zamyslete se: Čeho byste si na něm vážila? Co by vám bylo sympatické? Zkuste si i pravdivě odpovědět na otázku: „Mému muži se nejvíc líbí, když já….“ a „Mého muže nejvíc rozzlobí, když já…“ Dost často spolu lidé prožijí celý život, aniž by se obtěžovali zjistit, co ten druhý vlastně opravdu potřebuje. A tak se hromadí urážky a křivdy. A oba trpí a trápí se.

Víra v jeho schopnosti

Jestliže je žena s mužem stále nespokojena, začínají se u ní projevovat gynekologické a imunologické problémy. Je tedy třeba včas pohlédnout pravdě do očí a zeptat se sama sebe: Co chci? A co chce on? Proč jsme spolu? Důležitou podmínkou úspěchu vztahu je umění věřit v toho, kdo je vedle vás.

Svou náladu jednoduše vyzařujete. Pokud vyzařujete nespokojenost, vysíláte k muži signál jako k malému klukovi, je muž maminka tvrdí: „Ty k ničemu nejsi“. Takový muž pak předvádí to nejhorší, co může. Protože kdyby se po takové kritice měl snažit ještě víc, ztratil by sám před sebou tvář. Takže vám umíněně přitakává: „Ano, jsem takový a jiný už nebudu“ Muž, který nedostává podporu a povzbuzení, nemůže realizovat své silné stránky, protože postrádá víru v jeho schopnosti.

Neprudit, ale porozumět

Muž i žena uvažují jinak a mluví jinou řečí. Určitě se vám už stalo, že vám váš partner řekl něco, co vás rozčílilo, ale pak se ukázalo, že to tak zle vůbec nemyslel.

A je jedním ze zázraků života, že je možné milovat a pociťovat jednotu s bytostí nám tak odlišnou. Kdybychom si byli s muži více podobní, evoluce by byla úplně jiná. Je důležité zjisti, kdo jste vy a kdo je on, abyste mohli spolu existovat a společně žít.

Zkuste muže nesoudit, ale porozumět jim. Zkoumejte, jak je utvářena mužská psychika. Nejen vašeho manžela, ale všech mužů. Abyste pochopila, jak rozdílné mají muži myšlení. Je přeci tak zajímavé učit se a chápat svět tolik rozdílný tomu našemu, přesto svět milovaný, blízký a drahý.

S tímto porozuměním můžete v partnerství dosáhnout takového vzájemného pochopení a partnerského ocenění, které se nedá s ničím na světě srovnat a ničím nahradit..

reklama
reklama