Co o vás vypovídá váš živel?

Každé znamení zvěrokruhu je ovládáno určitým živlem neboli elementem. Ten úzce souvisí s lidskou osobností a udává nejen vaši povahu, ale ukazuje i jak jednáte ve vypjatých situacích a dokáže vám dokonce i poradit, kdo se k vám hodí. Jaký je ten váš?

Oheň, země, vzduch a voda – čtyři živly, které se nacházejí všude kolem nás. Korespondují se čtyřmi psychologickými funkcemi, které psychoterapeut Carl Jung popsal ve své práci jako intuici, myšlení, vnímání a cítění.

Každý má v sobě kousek od každého živlu.

A známá je i Hippokratova charakteristika čtyř temperamentů: cholerika, sangvinika, melancholika a flegmatika. Živlová typologie je intuitivní a snadno pochopitelná pro všechny. Vychází z předpokladu, že u každého člověka jeden živel (nebo kombinace dvou) převažuje nad ostatními.

Odkud se vzala

Jako první vysvětlil příslušnost k živlům astrolog Albohazen, který nepřímo navázal na Aristotela, jenž přisoudil každému živlu dvojici vlastností – jednu vlastnost, která je specificky jeho, a druhou vlastnost, která jej coby prostředník spojuje s živlem následujícím.

Oheň je tak podle Aristotela teplý a suchý, vzduch zase teplý a vlhký, voda chladná a vlhká a země chladná a suchá.

Souvislost s ročním obdobím

Rozdělení živlů úzce souvisí i s ročními obdobími. První živel vychází z rovnováhy světla a tmy, a to v období, kdy světla začíná přibývat.

V astronomii se tento okamžik nazývá jarní rovnodennost. V astrologii symbolizuje zrod živlu ohně – principu akce. Podle tradičního sledu po ohni následuje země. Vynořuje se ze srdce noci a je spojována se zimním slunovratem, kdy tma dosahuje maximální délky a síly. Je nositelem, dárcem a udržovatelem formy. Po zemi přichází na řadu vzduch. Nastupuje v dalším z bodů rovnováhy v cyklu světla a tmy, kdy na vzestupu je noc a chystá se přemoci den.

Tento okamžik nazýváme podzimní rovnodennost. V živlu vzduchu nacházíme vnímání, uvažování a spojování souvislostí. Souvisí s mentálními funkcemi. Posledním z živlů je voda, která nastupuje, když světlo dosahuje maximální síly, tedy v první letní den – letní slunovrat.

Voda je principem výživy a ochrany. Její duch se projevuje jako laskavá vřelost, uvnitř má podobu představivosti a intuice.

Který živel je nejlepší?

Každý živel má své silné i slabé stránky. Každý se hodí pro jinou příležitost i jiný obor.

Má jiné potřeby a jiným způsobem oslovuje druhé. Faktem zůstává, že každý z nás má v sobě všechny tyto čtyři tváře základního, prvotního symbolu. U někoho převažuje ten, u někoho ten. Mísí se v nás a utvářejí tak jedinečnou osobnost.

reklama
reklama

Komentáře