Co při léčbě lupénky hradí pojišťovna?

Mírná forma

Bývá léčena lokálními přípravky, tedy mastmi a krémy. Jsou to zejména dehty, kortikosteroidy, deriváty vitaminu D3, retinoidy nebo inhibitory kalcineurinu. Tyto přípravky jsou většinou plně nebo částečně hrazeny z veřejného zdravotního pojištění.

Úhradu z pojištění nemají Státním ústavem pro kontrolu léčiv stanovenou jen některé dehty, ty si pacient platí sám. Hrazené pojišťovnami pak nejsou přípravky, které nemají registraci jako léčivo a prodávají se jako kosmetika, byť v lékárnách.

Středně těžká forma

Léčba středně těžké a těžké formy onemocnění vyžaduje také fototerapii UVB zářením nebo PUVA (kombinuje UV záření s látkou, která zvýší citlivost kůže k ultrafialovému záření), balneofototerapii či léčbu monochromatickým excimerovým světlem.

Výkony jsou zařazeny v seznamu zdravotních výkonů – musí je tedy předepsat lékař a jsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Hrazena je i systémová léčba cyklosporinem, metotrexátem a retinoidy, kterou provádí specialisté.

.

reklama
reklama

Komentáře