Co to je citová intimita

Ve vztahu se časem emocionální intimita stává mnohem důležitější a cennější než ta milostná. Oč jde?


Emocionální intimita znamená jednoduché projevy lásky jako jsou polibky, držení za ruce či objetí. Tato letmá tělesná blízkost dokáže nevídaně posílit vztah. Dáte tak najevo, že k partnerovi stále chováte city, cítíte se dobře v jeho přítomnosti a jste mu rádi nablízku.


Jak svoji blízkost posilovat

Projděte se po parku nebo po lese a povídejte si. Vzpomínejte, mluvte o budoucnosti a společně se radujte z malých úspěchů. Buďte tu jeden pro druhého, i když máte nějaké starosti nebo jste v životní tísni.


Důležité je být nablízku jeden druhému a dokázat se navzájem podpořit i v těžkých situacích. Pro vztah je důležité porozumění mezi partnery, které by mělo přetrvat, i když se sex vytrácí.


Podstatou je vzájemná důvěra


Vzájemná důvěra je začátkem pro vytvoření hlubokého vztahu. Důvěru si člověk buduje postupně, ale někdy to nejde přesně podle představ. Pokud člověk v životě zažije zklamání nebo zradu, hůře se mu vytváří pouto k někomu dalšímu.

Takový člověk může být emocionálně zraněný, což zapříčiňuje jeho opatrnost. Projevujte partnerovi oddanost, naslouchejte jeho problémům, buďte empatičtí, ale nesuďte ho. Přijměte jej takového, jaký je – i s vnitřní bolestí. Čas a trpělivost dokážou zahojit i hluboké rány.

Vytvoření silného pouta


Silné pouto mezi partnery nemusí přijít hned na začátku vztahu. Někdo pocítí pevné napojení na toho druhého hned a okamžitě má pocit, že mu může cokoliv říct a kdykoliv se o něj opřít. Ve většině případů je však třeba vzájemnou důvěru pomalu budovat.


Důležité je naučit se akceptovat jeden druhého, vnímat ho jako rovnocenného partnera. Vzájemná důvěra přichází v malých krůčcích jako jsou drobná tajemství, která si svěřujete, nebo sdělování pocitů či obav. Vzájemnou komunikací a provázaností lze vytvořit silný stabilní vztah s pevnými základy, kterými jen tak něco neotřese.

reklama
reklama