Hurá do přírody!

Krásy tuzemských přírodních rezervací mohou být pro řadu Čechů překvapením...

Nemůžeme teď sice jet za hranice okresu, ale plánovat výlety můžeme – třeba do přírodních rezervací. Některé jsou známé, o jiných možná ještě nevíte, každopádně všech těch sto devět, které máme, stojí za návštěvu. Představíme vám šest nejzajímavějších z nich.

Královehradecký kraj - Adršpašské skály

Výhodou Adršpašských skal je množství vstupů a výstupů i průchozích tras a okruhů. Dřevěné chodníčky a žebříky zvládnou i děti a výhledy na skalní jehly a jiné útvary nepropásnete díky označníkům s názvy.

Většina skalisek cosi připomíná, což se líbí právě dětem. Velkou výhodou je i blízká stanice lokálky. Obdivovat můžeme Koňskou hlavu, velebné Velké chrámové náměstí a další krásy, plus dva vodopády a Adršpašské jezírko, po kterém se můžeme projet na romantickém prámu. Po modré značce dojdete např. k výstupu na vyhlídku ke zřícenině hradu Střmen.

Kraj Vysočina - Mohelenská hadcová step

Takřka na dohled Jaderné elektrárny Dukovany leží pěkná ves Mohelno, jež dala jméno osobité rezervaci, ležící na svažitém terénu nad řekou Jihlavou – v místě, kde ji přetíná přehrada vodní elektrárny.

Území, které nad řekou obtáčí malebný poloostrov Čertův ocas, je z hlediska rostlinstva určeno horninou hadec, tvrdou a chudou na živiny.

Výsledná hornatá step s křovisky vypadá jak z westernů s Billy Kidem či Butchem Cassidym. Mnoho stromů je tu zajímavě zakrslých, na vrcholu je mohyla s pohřebištěm z halštatské doby a malebná boží muka sv. Antoníčka. Vyhlídka přes step do říčního údolí chytá za srdce!

Liberecký kraj - Rašeliniště Jizerky

Rezervace se nalézá severně od obce Kořenov v Jizerských horách. Jedná se o vlhkou plochou oblast s rašelinou, travinami, vzácnou květenou a křovinami ve výšce 880 m nad mořem protkanou dřevěnými chodníčky.

Vodu do oblasti dodává klikatá říčka Jizerka a potoky Pařezový a Hlinitý. I když se dá rezervace projít docela rychle, pozitivní je, že i v celém okolí najdeme síť lesních cest a pěšin.

Od západního kraje rašeliniště podél tzv. Jizerské silnice směrem ke Smědavě stojí zachovalá linie pohraničních pevnůstek.

Plzeňský kraj - Bílá strž

Divokou lesnatou rezervaci najdeme na Šumavě asi kilometr severozápadně od ledovcového Černého jezera, od půvabné železniční stanice Hamry-Hojsova Stráž k ní vedou turistické trasy.

Jde o hluboce zaříznuté skalnaté údolí Bílého potoka s četnými stupni, peřejemi a pěti malebnými vodopády, vše v hustých bučinách a smrčinách. Sídlí tu vzácné druhy ptactva, chřástal, kulíšek či tetřev.

Žije tu i vydra, se štěstím lze vidět rysa. Vyšplhat se lze na horu Svaroh (1334 m) a Velký Kokrháč (1229 m), obojí na nedaleké hraniční čáře. Kouzelné je pustit se po některé neznačené cestě jen tak „na tušáka“.

Moravskoslezský kraj - Radhošť

Lesy pod vrcholem beskydského Radhoště (1129 m) jsou přístupné od jihovýchodu z Rožnova a od severu z Trojanovic.

Štít s televizní věží, dřevěnou kaplí sv. Cyrila a Metoděje a sochou boha Radegasta je holý, ale tím kouzelnější je pohled na husté bučiny, kryjící vzácné druhy lýkovce, horské růže a jiné květeny.

Vedle turistických stezek se lze po tzv. Radegastově okruhu vydat kolem parku i na kole a na Radhošťském potoce se pokochat kaskádou vodopádu.

Červeně značená Cyrilometodějská stezka vás protáhne přes další vrcholy, Velkou Polanu (981 m) a Černou horu (891 m). Přechodně se tu vyskytuje vlk a medvěd, trvale tu žije i rys.

Jižní Morava - Lednické rybníky


Rezervace je součástí Lednicko-valtického areálu, jedná se o soustavu rybníků Nesyt, Hlohovecký, Prostřední, Mlýnský a Zámecký, kde sídlí mnoho druhů vodního ptactva, např. orel mořský.

Přístup je od dráhy z Lednice i z Valtic, ze zajímavostí zmiňme Hraniční zámeček u hráze Hlohoveckého rybníka, malou zoo v Sedlci na západním okraji Nesyta a řady pevnůstek při severním okraji rybniční soustavy.

U Prostředního rybníka pak Rybniční zámeček a Apollónův chrám při východním břehu Mlýnského. Od dubna se ozývá strakapoud a pěnice a v trávě se od května poplíží vzácný brouk roháč.

reklama
reklama

Komentáře