Jak ovládat sám sebe

Sebeovládání není řízeno jen emocemi, jak se mnozí domnívají. Je to touha a jakési nutkání, které nás k tomu vede.


Máte vylézt z postele, ale ještě si chcete vychutnat teplo vaší peřiny. V životě tak těmto okamžikům čelíme všichni a jestli máme vysokou nebo naopak nízkou sebekontrolu, souvisí i s kognitivními procesy a sociální inteligencí.


Výhody sebeovládání


Sebeovládání přináší nejen bohaté zkušenosti, ale je také nezbytné pro náš život. Je spojeno s úspěchem v práci. Navíc posiluje dobré duševní a fyzické zdraví. Prodlužuje život a slouží rovněž jako prostředek pro dosažení individuálních cílů. Když víme, jak se můžeme změnit, vytváříme si tím půdu pro prosperující život.


Je třeba ho pochopit


Sebeovládání není jen o tom něčemu se vyhnout nebo tomu jít naproti. Nastiňuje i sociální vazby a podrobně vysvětluje, jak by třeba mohl dopadnout nezletilý jedinec, který neuposlechne sebekontrolu. Sebeovládání má tedy určitě svou podstatu a je nutné si ho osvojovat.


Děti by se měly učit, jak odvést pozornost od uspokojení. Je to dovednost, která se jim v dospělosti neztratí. Samoregulace zlepšuje sebekontrolu a záleží i na jiných aspektech, např. na opatrnosti a dalších kognitivních schopnostech.


Kroky k lepšímu sebeovládání


Dejte si dostatek času na rozhodování, nebuďte impulsivní. Budujte v sobě silné stránky týkající se zvědavosti, ale i lásky k učení. To jsou nástroje, které vám pomohou růst v oblasti sebeovládání. Základem je vidět alternativní možnosti. Posilujte sociální inteligenci, stanete se empatičtějšími a dokážete projevit soucit.

reklama
reklama

Komentáře