Jak poznat trombózu

Za určitých okolností se v cévách našeho těla může vytvořit krevní sraženina. Když se uvolní, může na jiném místě v těle cévu ucpat. Právě to je obávaná trombóza. Její příznaky jsou nenápadné a právě kvůli tomu na ni umírá víc lidí než na infarkt nebo mrtvici.

V hloubce i pod kůží

První, čehosi postižený všimne, je bolest. Protože zpočátku nebývá silná, hodně lidí jí přičítá tomu, že se prostě víc namáhali, nebo že si natáhli sval či šlachu při prudkém pohybu. Co by mělo ale varovat každého, to je otok končetiny. U trombóz v povrchových žilách se většinou rozvine zánět, místo je zarudlé, zatvrdlé a silně bolestivé.

Otok nemusí být příliš patrný. Trombóza hluboko uložených žil bývá méně bolestivá a otok je výraznější. Vysoce rizikové jsou tyto trombózy z toho důvodu, že se sražená krev může dostat do plic, kde přivodí plicní embolii, což je stav přímo ohrožující život pacienta.

Raději zbytečně než pozdě

Jakmile máte podezření na trombózu je nutné dostat se co nejdříve k lékaři. Pacient by rozhodně neměl jet do nemocnice sám. Čím méně se hýbe, tím lépe. Pohyb totiž zvyšuje riziko uvolnění trombu a zhoršení problému.

Když u postiženého pozorujete problémy z dechem,je nutné zavolat rychlou záchranou službu. O životě v takových případech skutečně rozhodují minuty.

reklama
reklama

Komentáře