Jak s námi psi komunikují

Pomocí polohy svého těla a výrazu tváře, či postavení ocasu a uší se psi dorozumívají nejen mezi sebou, ale také s námi. Co jaká gesta znamenají?

Tak jako pes dokáže vycítit náladu i záměry svého pána, tak i majitel dobře ví, co jeho pes právě cítí, k čemu se chystá nebo zda je v dobré fyzické a psychické kondici. Ke komunikaci používá pes celou řadu prostředků.

Řeč těla a tváře

Poddajní psi se stahují, kdežto sebevědomí psi se roztahují. Vystrašený pes se dělá co nejmenší a celý se stáhne do sebe – zmenší se, stáhne ocas, sklopí uši a odvrátí pohled. Někdy se také „vzdá“, převalí se na záda a odhalí břicho. Sebevědomý pes naopak vypadá větší, protože naježí chlupy na hřbetě, zvedne ocas a stojí naprosto vzpřímeně. Udržuje oční kontakt a obvykle má zavřenou tlamu. Jestliže přenáší váhu na přední nohy a uši míří dozadu, je patrně agresivní a chystá se zaútočit. Dobře naladěný pes má uvolněný postoj, vrtí ocasem v neutrální poloze, často má otevřenou tlamu, uši jsou napůl sklopené nebo zcela uvolněné.

Oční kontakt

Podle toho, jak se pes dívá člověku do očí, pozná každý chovatel, že pes něco chce: pohlazení, pamlsek nebo vycházku. Psí oči jsou schopné vyjádřit tolik co lidské. Zeširoka otevřené oči znamenají, že se pes cítí ostražitě, hravě a připraveně. Civění značí dominantní, vyzývavé chování. Pes, který se snaží vyhnout očnímu kontaktu s vámi, může projevovat slušnost, úctu a podřízenost. Mrkání značí, že je pes v hravé náladě. Zúžené oči mohou značit agresivitu a to, že se pes připravuje na útok.

Hlasové projevy

Každý majitel zná hlasové projevy svého psa v celé škále od ňafání, přes kňučení a vrčení, až po štěkání. Vrčením na členy domácnosti se štěňata snaží upevnit své postavení ve smečce. Je ovšem nutné rozlišovat kousání a vrčení při hře a vrčení, které znamená reálnou hrozbu. Štěkot nelze rozlišovat jen na základě toho, jestli jej pes vydává při hře nebo při upevňování pozice ve smečce. I nezkušený chovatel pozná, že jednotlivé „druhy" štěkání se mění v závislosti na chování psů. Hlasité štěkání doprovází okamžiky, kdy se pes brání nebo naopak vyhrožuje útokem, taky při situaci sociální nejistoty a fyzické bolesti. Harmoničtější štěkání je spojeno například s hrou či podřízeným chováním.

Co povídá ocas?

Ocas je velmi důležitý vyjadřovací prostředek psa. Vrtění ocasem a zadní částí těla znamená čistou radost. Pomalu vrtící ocas znamená opatrnost. Ztuhlý ocas držený vysoko znamená ostražitost, ocas držený nízko je známka spokojenosti. Zastrčený ocas značí, že pes je vystrašený.

reklama
reklama

Komentáře