Jak správně konverzovat

Pokud s někým jednáte, je kromě samotného obsahu hovoru velmi důležité také to, jak mluvíte. A na co si dát hlavně pozor? Nebuďte už předem pesimisté. Očekáváte-li totiž, že setkání k rozhovoru nebude příjemné, pravděpodobně se budete chovat chladně a odtažitě.

Samozřejmě není třeba vlastní emoce potlačovat. Stačí, když budete přistupovat k setkání bez zbytečných předsudků. Nemluvte příliš o sobě. I když to při hovoru s jinými osobami ve vás vyvolává pocit radosti.

Ale není to třeba přehánět. Větší sympatie si určitě získáte naopak tím, budete-li dobrým posluchačem.

Neopravujte druhé

Abyste navázali dobrý vztah s novou osobou, je důležité umlčet své ego a dát druhému najevo, že jste připraveni mu naslouchat. Je vhodné neopravovat případné chyby v gramatice nebo slovníku.

Dát mu najevo, že jste připraveni mu naslouchat, nikoli ho soudit. Jestliže při rozhovoru používáte zájmeno “ty“, pak se osoba, s níž hovoříte, cítí být obviňována a souzena. Je lépe používat zájmeno “my“, které navozuje pozitivní pocity.

Na škodu může být i příliš rychlá mluva. Takový rozhovor bývá vyčerpávající a vyžaduje značné soustředění.

Pozor na konec věty

Jsou lidé, kteří končí oznamovací věty zvýšenou intonací otázky. Takový způsob může vzbuzovat pocity nejistoty. Je lépe se mu vyhnout. Abyste působili jistěji a autoritativně, klesejte na konci klíčové věty hlasem.

Zvýšeným hlasem obvykle hovoří lidé, kteří si jsou nejistí a necítí se dobře. Příliš hlasitá mluva může působit nepříjemně a vyvolávat rozpaky, zejména jestliže se nachází na veřejném místě. Jestliže o sobě víte, že jste hluční, snažte se kontrolovat, zejména máte-li před sebou osobu, kterou vidíme poprvé.

reklama
reklama