Jak věštit z koule?

Druidové byli jedni z prvních

Zajímá vás, od kdy je používána věštecká koule, ale především, na jakých principech funguje? Předvedeme vám to.

Tajemství energie křišťálové koule věřili již staří druidové, kteří jsou považováni za pokračovatele bájné atlantské kultury. Byli totiž obdařeni mimořádným talentem zprostředkovávat kontakt s bohy, promlouvat s nimi a věštit budoucnost. Křišťál opracovaný do podoby hladké koule je branou do světů minulých i budoucích. Druidové byli jedni z prvních, kteří s její energií pracovali a stala se jejich věšteckým nástrojem.

Čeho si všímat?

Ten, kdo nahlíží do koule, musí sledovat v krystalu veškerá vy obrazení, která pak sděluje tomu, kdo si nechává věštit. Obrazy přináší mocný pramen kosmické energie, již krystal přijímá.
Funguje jako samostatný harmonický oscilátor, který má schopnost přeměňovat jednu formu energie v jinou a zpět, což je i vědecky prokázáno. Má vlastní kmitočet i záření, a tak je i vysílačem a dokáže přenášet informace. Každému však není umožněno, aby v ní dokázal číst, je k tomu zapotřebí rozvinutá intuice a nezbytně je nutné nejdříve porozumět kosmickým zákonům. I to se dá však časem naučit.

reklama
reklama