Jaké je vaše životní číslo?

Zajímá vás, jak podle numerologie spočítáte životní číslo z data svého narození?

Tajemnou vědu o vlivu čísel na člověka používali už dávní učenci. I Karel IV. se při začátku stavby Karlova mostu řídil magií čísel. Spočítejte si své životní číslo podle data vašeho narození. Chcete zjistit, v čem máte svůj potenciál a největší přednosti či slabiny?

Životní číslo spočítáte sečtením všech čísel data vašeho narození. Čísla sčítejte tak dlouho, až zbyde jen jedno číslo. Např. 14. 02. 1970 spočítáte: 1 + 4 + 2 + 1 + 9 + 7 + 0 = 24. Sčítáte dál: 2 + 4 = 6.

Jedničky

Užívači života

Jsou velcí optimisté, s organizačním talentem a originálními nápady, které dokážou uvést v realitu. Rádi si užívají života a tak jen těžko dokážou šetřit. Bývají silní, oblíbení, velkorysí a mají obrovský vůdčí potenciál, který se snaží využít. Nemají rádi autority a jen těžko se přizpůsobují. Jsou velmi ctižádostiví, kreativní a mají schopnost se skvěle vyjadřovat. Proto bývají skvělí umělci, spisovatelé a žurnalisté.

Dvojky

Citliví přátelé

Lidé s dvojkou potřebují klid a pohodu. Neumí se vyrovnat se stresem, bývají přecitlivělí a mají sklon k depresím. Jsou to velcí snílci a tvrdý pád do reality je velmi vyčerpává. Bývají jemní, laskaví a mají skvělou intuicí. Nejdůležitější jsou pro ně vztahy, přátelství a partnerský život. Úspěchu dosahují hlavně ve spolupráci s druhými. Vynikají tam, kde je třeba pomáhat druhým, jsou skvělí zdravotníci a psychologové.

Trojky

Lidoví vypravěči

Lidé s trojkou jsou velmi tvořiví a činorodí a také dobrými společníky a baviči. Vynikají šarmem a vtipem, nesnáší nudu a milují tanec. Snadno se seznamují a vše berou s nadhledem. Trojka přináší velkou touhu po sebevyjádření a potřebu velké komunikace s druhými. Bývají hodně kritičtí a někdy příliš výbušní. Jsou dobrými podnikateli, protože umí využít svůj intelekt a rychlé rozhodování. Mají čich pro obchod.

Čtyřky

Spolehliví dříči

Čtyřka je číslem zodpovědnosti, disciplíny a řádu. Jsou to lidé zásadoví, pracovití a pečliví. Neustále kontrolují své chování a málokdy překročí zákon. Jsou velmi konzervativní a rádi určují pravidla a řády, které striktně dodržují. Milují hudbu, dotyky a dbají na materiální stránku, která jim přináší pocit bezpečí a jistoty. Neradi utíkají od rozdělané práce a vynikají v sociálních sférách, v obchodu a stavitelství.

Pětka

Veselí cestovatelé

Lidé s pětkou milují změny, humor a různé uličnické vtípky. Rádi cestují a vyhledávají dobrodružství. Jsou ambiciózní, avšak velmi citliví, otevření novým věcem a myšlenkám. Jsou plní energie, nezávislosti a svobodomyslnosti. Bývají nestálí a neklidní a jejich myšlení bývá stejně rychlé, jako jejich pohyby. Mají skvělou vizuální představivost a dobře se uplatní v oblasti cestovního ruchu a styku s lidmi.

Šestka

Dobrodružní snílci

Lidé narození s životní šestkou rádi pomáhají druhým a potřebují partnera, který splní jejich představy. Musí mít pocit, že jsou oblíbení a milovaní. Zbožňují umění, krásu a smyslové požitky. mají smysl pro rodinu, harmonii a lásku. Bývají velcí vizionáři s ušlechtilými ideály. Mají skvělý šestý smysl a občas propadají smutkům a zklamáním. Vynikají v sociálních sférách, psychologii a poradenství.

Sedmička

Přemýšliví samotáři

Sedmička dává svým nositelům vnitřní hloubku, přemýšlivost a hluboký vhled. Mají samotářskou povahu, jsou rádi ponoření do sebe a řídí se jen vlastní zkušeností. Bývají spravedliví, vlídní a soucitní, ale také velcí snílci, kterým často chybí smysl pro realitu. Mají vynikající fantazii, soucit a jsou intuitivní. Dávají přednost duševní práci, proto bývají dobří léčitelé, soudci, filozofové a spisovatelé.

Osmička

Ctižádostiví kontroloři

Osmičkoví lidé jsou nároční a neradi se podřizují druhým. Jejich vztahy bývají komplikované. Druhého si potřebují vážit, obdivovat a ctít, aby byli schopní milovat. Vynikají silnou vůlí a inteligencí. Jsou rození organizátoři a potřebu mít vše stále pod kontrolou. Mají rychlé uvažování a brilantní úsudek. Uznávají morální hodnoty a vše promýšlejí do posledního detailu. Jsou z nich skvělí vedoucí.

Devítka

Oduševnělí filozofové

Lidé s devítkou mají vyvinutý intelekt, silnou intuici a tak chápou vyšší smysl života a jeho zákonitostí. Umí naslouchat moudrosti svého srdce a tak inspirovat a strhnout ostatní. Bývají oduševnělí, zodpovědní a nesobečtí. Řídí se svými morálními principy, ideály a umí si tvrdošíjně uhájit svoji pravdu. Pro svůj velký potenciál a mnohostranné nadání nachází uplatnění ve vědě, technice a školství.

reklama
reklama