Jedeme za Ježíškem!

Betlémy mají jednu velkou výhodu: bývají k vidění lockdown nelockdown a vánoční náladu šíří nevtíravě a roztomile. Na výběr je jich po celé naší vlasti spousta a náš výběr vás může inspirovat k návštěvě i mnoha jiných, kam třeba ani nemusíte vážit dalekou cestu.

Jindřichův Hradec - Krýzovy jesličky

Název sice působí zdrobněle, přesto se jedná o největší mechanický betlém na světě, což stvrzuje i zápis v Guinnessově knize rekordů. K vidění je na zámku v Jindřichově Hradci a vytvořil ho punčochář Tomáš Krýza, který ho vyráběl 60 let. Plocha betlému je 60 m2 a figurek je 1398, z toho 133 pohyblivých.

Původně se mechanismus poháněl ručně, dnes se používá jeden elektromotor, na který je napojena soustava pásů, ozubených kol a dalších mechanických zařízení. Betlém propojuje výjevy z evangelia s reálným životem 19. století.

Vranov u Brna - Vranovské jesličky

Chcete-li vidět tyto jesličky v pohybu, musíte přispět na církev svatou: po vhození mince jesličky hrají, pohybují se figurky a rozsvěcují se postupně výjevy ze života Ježíše Krista. Betlém vytvořil sochař František Bartoš (1911–1981), který celý výjev vyřezal z lipového dřeva v letech 1946–1950.

Vedle ústřední scény Narození s klaněním pastýřů a Tří králů je tu rozmístěno osm dalších scén z Kristova života. Je k vidění v boční kapli krásného barokního chrámu Narození Panny Marie. Po skončení cyklu rozsvěcování scén se objeví ve skřínce nad betlémem Ježíšek od řezbáře Josefa Sauma a žehná přihlížejícím.

Kryštofovo údolí - Jírův betlém

Každý den od 16 do 22 hodin bude rozsvícen nebývalý betlém výtvarníka Josefa Jíry ve vesničce v údolí říčky Rokytky, proslulé roubenkami. Jedná se o soubor velmi osobitých figurálních soch, znázorňujících biblické děje: levé křídlo ztvárňuje Heroda a vraždění neviňátek, uprostřed je Svatá rodina ve chlévě a pravé křídlo sleduje útěk Svaté rodiny do Egypta.

Celý betlém dosahuje délky 16 metrů a postavy jsou vysoké až tři metry. Dílo, dokončené roku 1999, je umístěno na mírném svahu v srdci obce a zvlášť působivý pohled skýtá za soumraku.

Kroměříž - Bařinkův betlém

Tyto jesličky najdete v podloubí před Muzeem Kroměřížska na Velkém náměstí v Kroměříži. Jedná se o více než 60 let starý mechanický betlém, který se rozpohybuje v asi šestiminutovém denním a nočním cyklu. Byl vyroben roku 1959 a původně instalován v kostele sv. Kateřiny v Prusinovicích.

Celkem 3,5 m dlouhá a 1,5 m vysoká konstrukce zobrazuje betlémské město, okolní krajinu a jeskyni, nechybí ani modrá nebesa. Zařízení uvádí do pohybu některé postavy, větrný a vodní mlýn. Součástí betlému je 40 figurek. Krásná je ale celá Kroměříž, stačí se projít Květnou nebo Podzámeckou zahradou…

Třebechovice - Proboštův betlém


Slavný dřevěný mechanický betlém najdete v Třebechovicích pod Orebem v Muzeu betlémů. Betlém vznikal postupně od roku 1882 až do roku 1926, kdy jeho tvůrce František Probošt zemřel. Skládá se z více než dvou tisíc prvků, z celkového počtu 351 postav se jich 201 pohybuje.

Dalších částí betlému je 1531 a jsou to především zvířata, stromy, nástroje a stavby. Figury jsou umně vyřezány z lipového dřeva, mechanické části ze dřeva habru a buku pohání elektrický motorek. V roce 1967 byl jedním z nejúspěšnějších exponátů na světové výstavě Expo v Montrealu, kam byl převezen letecky, přestože váží 1,2 tuny!

Jilemnice - Metelkův betlém

Jilemnický učitel a muzikant Jáchym Metelka začal s budováním betléma v roce 1883 a dokončil ho v roce 1913. Betlém je umístěn v muzeu v Jilemnici a jeho mechanická část funguje dodnes.

Celkem 142 postav a objektů, které vykonávají 350 různých pohybů, uvádí do chodu soustava ozubených kol, pák, kladek a provázků, napojených na jediný hnací stroj se závažím, které se zvedá ručně klikou.

Další tři důmyslné stroje slouží k ozvučení. Mimo klasických figur je zde např. sokol cvičící na hrazdě, kukačka na palmě otvírající zobáček a další figurky, inspirované dobou vzniku betlému.

reklama
reklama