Kde naberete energii?

Kde najdete tajemná místa v Čechách se silnou energií a získáte sílu a klid?

Cítíte se vyčerpaná a potřebujete znovu nabrat sílu? Ale nemusíte cestovat až k egyptským pyramidám, abyste získala novou energii. Zavedeme vás do tajemných míst, kde se budete cítit úžasně svěže a odpočinutě a kde se nabijete pozitivní energií...

Vyšehrad

Bájný Vyšehrad leží na průsečíku několika energetických linií, je opředen spoustou legend a patří k nejsilnějším místům v Čechách. Můžete zde čerpat energii ze stromů nebo dotykem obřích kamenů, rozmístěných po celém Vyšehradu. Nejznámější jsou tři Čertovy sloupy. Pokud chcete nalézt odpověď na vaše otázky, v chrámu sv. Petra a Pavla, je najdete.  

Panenský Týnec

Prostor nikdy nedokončeného chrámu v Panenském Týnci přitahuje nejrůznější léčitele. Je zde nejsilnější pozitivní zóna, která uzdravuje, tlumí deprese, a přináší radost ze života. I méně citliví lidé zde vnímají silné působení a někteří cítí i mravenčení v rukách. Místa s magickou energií poznáte podle vyšlapaných cestiček a ohmataných míst na stěnách stavby.

Nanebevzetí Panny Marie

Silným místem je kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově z 18. století. Když vejdete dovnitř, máte nad hlavou nebe, protože kostel má skleněnou střechu. Tradice zázračného místa začala v baroku, kdy zde vznikla soška panny Marie. S její pomocí a silou zdejšího pramene se uzdravily stovky poutníků. Uprostřed kostela jsou dva silné energetické body.

Vrch Hostýn 

Je nejnavštěvovanějším poutním místem na Moravě, u města Bystřice pod Hostýnem. Přibližně dvě staletí před naším letopočtem si tu Keltové zbudovali rozlehlé hradiště. Ze své kladné síly nic neztratil ani do dnešních dnů. Pokud se zde chvíli zdržíte, místo vás doslova naplní příjemnou a pozitivní energií, až se dostaví pocit tepla a úlevy.

Andělská hora

Také zřícenina doslova srší energií. Příjemný pobyt na hradě určitě umocní nádherný výhled na Krušné hory, Doupovské hory nebo Slavkovský les. Hrad ze 14. století sehrál důležitou roli v době husitských válek. Celá zóna v okolí hradu blahodárně působí na lidský organismus, což potvrdila i řada senzibilů. Zbavíte se zde deprese a úzkosti.

Svatý Kopeček

Je jedním z kopců Pavlovských vrchů a výraznou přírodní dominantou Mikulova na Moravě. Na kopci se nachází kostel sv. Šebestiána, zvonice a křížová cesta. A právě v místě zvonice je velmi silný zdroj dynamické zemské energie. Stačí sem vyšlápnout náročnou cestu do kopce, sednout si či lehnout na zem a nechat na sebe tuto sílu působit.

Hora Říp

Na vrcholu Řípu se kdysi podle pověsti usídlil i slavný praotec Čech. Vrchol Řípu byl vždy dominantou pro široké okolí a geologické podmínky v místě od dávných dob zajišťují silné vyzařování z nitra Země do širokého okolí. Schválně se zkuste oběma rukama dotknout stěny rotundy a možná sama ucítíte jemné vibrace.

Magická hora Klíč

Další silně magickou horu naleznete kousek od Nového Boru. Na vrchol Klíče je sice výstup poněkud náročnější, ale stojí rozhodně za to. Vedle krásného výhledu tu na vás čeká také příjemná, léčivá energie. Toto místo bylo i v dávných dobách posvátné a konaly se zde tajemné rituální obřady.  

Kostel ve Křtinách

Poutní  kostek ve Křtinách v okresu Blansko patří k našim nejstarším poutním místům. Jde o největší stavbu z 18. století architekta Santiniho Aichela, postavenou na půdorysu řeckého kříže. Geniální stavitel znal mystické teorie, kabalu, energii číselných sestav a uměl dobře pracovat s energií míst. Ve zdejším údolí křtili i svatí Cyril a Metoděj své žáky.

Boží Kameny

Boží kameny mezi Kraselovem a Tažovicemi u Strakonic jsou jedním z nejsilnějších nabíjecích míst u nás. Už při první návštěvě můžete cítit duchovní zážitky. Proudí tu neustálý proud kosmické energie, přicházející do určitého místa v jednom z kamenů. Léčivé účinky, má mít balvan ve tvaru lodi. Nabíjecí místo se nalézá u kraje, je to tam vyšlapáno.

Pro klid duše utečte na chvíli z každodenního shonu.

Nechte se vést srdcem…

P okud chcete objevit něco na- víc, než se dá vidět očima, vydejte se na návštěvu tajemných míst. Naši předci odpradávna hledali místa, kde cítili záření zvláštní energie. Pozitivní síly hrály hlavní roli při zakládání hradů, měst a svatyní. Tajemná místa využívali stavitelé kostelů a chrámů, další místa se dochovala ve volné přírodě. Najdete tam potřebný klid pro vaši duši.

Staňte se členem Premium sekce
(pokud nemáte členství)
(pokud již členství máte)
reklama

Nejčtenější články
za poslední
24 hodin    3 dny    týden