Kdo je včelí královna

Je nepřístupná a chladná, nebo naopak temperamentní až cholerická. Podřízené zavalí množstvím náročných úkolů a krátkých termínů.

Nebo naopak nepřiděluje skoro nic a pak si stěžuje, že podřízená nic nezvládá a nedá se jí nic zadat. Sleduje tím jedno, chce poškodit své ženské kolegyně.

Nemá ráda ženy

Syndrom včelí královny se týká především žen ve vyšších pozicích, které se chovají k podřízeným ženám hůř než k mužům. Projevuje se to různě. Od bossingu nebo diskriminace až k nesdílení informací, přidělování podřízeným ženám neodpovídající obtížné úkoly, preferování mužů.

Nejde primárně o silné, ambiciózní či přísné šéfové, ale o ty, které se zkrátka k ostatním ženám chovají nefér.

Výchova ve včelíně

Důvodů vedoucích k tomu, že se žena začne projevovat jako včelí královna, je celá řada. Motivem může být jakási snaha se od ostatních kolegyň oddělit, a to kvůli přetrvávajícímu stereotypnímu uvažování o ženách v pracovním kolektivu, jako o slepičím hejnu kvokajícím v kuchyňce.

Od žen se obecně očekává příjemné a milé vystupování. Pokud se této normě vzepřou, mohou být za své chování hodnoceny negativněji. Ženy rovněž mohou ve vedení reprodukovat vzorce, které samy zažily dříve, případně které používá jejich aktuální nadřízený.

S ohledem na stále zažitou normu autoritativního vedení může být žena vedena obavou, že bez obdobně silového přístupu bude vyhodnocena jako slabý leader. Od vysoko postavených žen se čeká, že budou potvory.

A některé ženy jsou prostě agresivní, zlostné nebo necitlivé osoby. Tak jako někteří muži.

Jaké jsou důsledky

Kolektivy vedené včelí královnou se vyznačují vyšší mírou stresu. Pokud už se ocitnete v situaci, že s takovou šéfovou pracujete, a dokonce že se výše popsaným způsobem chová přímo vůči vám, nemyslete rovnou na výpověď.

Zkuste se svou nadřízenou nejdřív situaci alespoň probrat, a pokud je nepochybné, že vás úkoluje odlišně než ostatní, vymezte se proti tomu.

reklama
reklama

Komentáře