Má pořadí narození vliv na vztahy?

Přišla jste na svět v rodině jako prvorozená, prostřední, nejmladší, či jako jedináček? Má pořadí narození vliv na to, jak se vám vede ve vztazích?

Jistě, tato okolnost se podvědomě vepisuje do našich ambicí, jak dominantní jsme nebo chceme ve vztahu být.

Prvorození chtějí vést

Je pro ně typická svědomitost, cílevědomost, perfekcionismus a dominance. Dominantní se snaží být i ve vztazích a podvědomě se snaží partnera ovládat. Prvorození muži jsou typičtí vůdci. Prvorozené ženy zase bývají panovačnější než ženy, které se narodily jako nejmladší.

Prostřední jsou diplomaté

Díky tomu, že prostřední děti žily mezi starším a mladším sourozencem, dokonale zvládají umění kompromisu. Jsou rození diplomaté, dokážou se skvěle adaptovat a nevyhledávají konflikty, bývají ve vztahu spokojení. Právě prostřední děti patří k nejpohodovějším partnerům.

Benjamínci nic neřeší

Nejmladší děti jsou bezstarostné a mají rády, když o ně druzí pečují a berou za ně odpovědnost. Pokud se nejmladší dítě narodí s delším odstupem od prostředního sourozence, může mít naopak vlastnosti typické pro jedináčka nebo pro nejstaršího sourozence.

Sebestřední jedináčci

Jedináčci bývají rozmazlováni. Nikdy se nemuseli přizpůsobovat sourozencům, což je ve vztazích nevýhoda. Bývají sobečtí, neústupní, ale také samostatnější a nezávislejší.

reklama
reklama