Magické tajemství run

V překladu ze staroangličtiny znamenají šeptání či tajemství. Snad proto byly runy v minulosti používány nikoli k psaní jako takovému, ale k mystickým účelům a magickým praktikám. Dodnes se hojně využívají k věštění a také k léčení. Co z nich můžeme vyčíst?

Jsou starým znakovým písmem, jehož verze má rozličné varianty a jeho původ je spjat s postavou moudrého boha Ódina, který byl prý zavěšen celých 9 dní a 9 nocí hlavou dolů na posvátném jasanu, aby pochopil a odhalil jejich tajemství.

shutterstock_520605988

Metodika věštění z run nebyla nikdy úplně přesně popsána. Jisté je pouze to, že runy, vyryté do kousků dřeva či kamene, se házely na čisté plátno a posléze se vybíraly a dle pořadí a významu vykládaly. Používaly se nejen k věštění, ale i na různé amulety a talismany.

Jak správně věštit? Nyní se používají různí postupy věštění. Lze je například vytahovat z váčku, ve kterém jsou nejčastěji uloženy, přičemž se losuje jedna runa pro rychlé zodpovězení otázky, tři runy u složitějších problémů a devět run pro úplné rozkrytí situace.

Runnový kámen

Další možností je, si je pořídit či zhotovit ve formě karet a postupně je tahat. Udělat můžete i to, že si nakreslíte 3 kruhy v sobě, kde nejmenší zobrazuje minulost, prostřední p ř í tomno s t a největší minulost, naformulujete otázku a vhodíte 3 z nich do kruhu.

Podle toho, kam spadnou, lze odhadnout, co vás čeká. V neposlední řadě je můžete rozložit také do vykládacích obrazců podobně jako tarotové karty.

reklama
reklama

Komentáře