Malý průvodce rituály

Jak provést magický rituál?

Na rituál se musíte důkladně připravit! Ale jak? Který postup je ten správný? Připravili jsme pro vás několik jednoduchých kroků, které platí pro každou pozitivní ceremonii.

Rituál má především dodat potřebnou energii, posílit a otevřít cestu k  cíli. Způsob jednání a celá ceremonie je silným duchovním nábojem s hlubokým prožitkem. Rituál si můžete předem upravit tak, aby vám vyhovoval, ale v průběhu už nikdy nic neměňte, není prostor na improvizaci!

Co vyžaduje rituál

Rituál potřebuje přípravu, naprostý klid a soustředění. Měli byste projít i tělesnou očistou, osprchovat se a obléknout si čisté šaty. Celý obřad i zaříkadlo si předem sepište, připravte si i nákres kruhu a veškeré pomůcky. Na pomoc si musíme přivolat čtyři živly. Začít bychom měli vždy zemí.

Budiž učiněno

Magickým zaříkávadlem vstupujeme do rituálu svojí silou s energií zvuku, která působí silně na naše podvědomí. Zaříkávadla říkáme nebo opisujeme několikrát, nejlépe třikrát nebo šestkrát.

V magické ceremonii platí, že slovo je zákon. Chcete-li zaříkadlo bez slov a týká se rituál konkrétní osoby, použijte její fotografii. V tichosti namalujte kruh a do něj další dva menší. Nejedná-li se o vztahovou magii, pak do jednoho z nich napíšete jméno oné osoby, které se rituál především týká. Pro posílení vryjeme do svíce tři provázané kosočtverce a zapálíme je. Znázorňují sílu země, nebe a moře. Nakonec vyslovíme: ,,Budiž učiněno.“

Ukončení rituálu

Poděkujte všem mocnostem za to, že při vás stály, a v opačném pořadí, než když jste je žádali o pomoc, je propusťte. Otevřete kruh, zhluboka se nadechněte a poděkujte naposledy za přízeň všem dobrým silám. Rituální předměty uložte a svíce nechte dohořet.

reklama
reklama