Na co dávat pozor při koupání?

Nehazardujte s vlastním zdravím! Každý rok se u nás utopí přes 200 lidí!

Opilost, teplotní šok z chladné vody v horku a křeč hrtanové záklopky, kterou vyvolá vdechnutá kapka vody, to jsou podle vodních záchranářů nejčastější příčiny utonutí.

Abyste se nestali součástí statistiky obětí utonutí, seznamte se s hlavními zásadami, jak přečkat prázdninové vodní kratochvíle ve zdraví.

Nikdy sami

Nechoďte se koupat sami, ale v doprovodu alespoň dvou lidí. Kdyby vás postihly nějaké problémy, jeden poskytne první pomoc a druhý přivolá zdravotníky.

Pozor na uhřátí

Skočíte-li do vody rozehřátí, ledová voda způsobí teplotní šok, a to takový, že může nastat srdeční zástava. Další důsledek šoku bývá dezorientace. Nedokážete si uvědomit, jestli jste nad nebo pod vodou a hrozí její vdechnutí. V tomto případě vám ledová voda doslova vyrazí vzduch z plic. Tento šok trvá až 30 vteřin a zmůžete se jen na bezmocné plácání rukama o vodu. S koupáním také počkejte alespoň hodinu po jídle. Při trávení klesá pozornost a riziko utonutí je větší. Také se nekoupejte, když jste unavení, brzy by vám mohly dojít síly.

Buďte ohleduplní

Důležitým pravidlem je ohleduplnost k ostatním. Od bezohledných návštěvníků veřejných koupališť hrozí zranění způsobená úderem či kopem a křeč hrtanové záklopky. Podráždění může způsobit kapka vody, proto je jakékoli cákání pro plavce nebezpečné. Záchranáři radí držet se dál od takových lidí a mít zavřená ústa.

Neskákejte do neznámé vody

Nevíte, jak je hluboká nebo zda se pod hladinou neskrývají kameny nebo jiné nebezpečné předměty, a tak hrozí poranění páteře, ochrnutí nebo smrt. Rizikem je koupání v plavební dráze a střet s lodí. Nezkušeného plavce ohrozí také vlny od plavidla. Za lodí se mísí teplá a studená voda, plavci to může způsobit teplotní šok.

Žádný alkohol ani tma

Nekoupejte se pod vlivem alkoholu, drog či jiných omamných látek. Alkohol dává falešný pocit bezpečí a znamená ztrátu smyslu pro odhad sil i vzdálenosti. Ta se špatně odhaduje i za tmy. Po západu slunce se raději nekoupejte, zejména pak na rozlehlých vodních plochách. Hrozí ztráta orientace, velmi snadno se nevědomky odchýlíte od vytyčené trasy a břeh je pak v nedohlednu.

Pozor na kluzké břehy

Nejen kluzké, mohou být i podemleté, takže následný pád do vody je otázkou mžiku. Ještě nebezpečnější je kombinace kluzkých břehů s tmou a alkoholem během noční cesty z hospody do kempu u vody.

reklama
reklama