Naučte se číst z obličeje

Odbornice Jean Haner, která za svůj život měla možnost prozkoumat rysy tváří mnoha lidi, tvrdí, že se z nich dají vyčíst nejen povahové vlastnosti, ale i zdravotní potíže a rodinné vztahy. Přitom nejde o nic nového.

Tato technika se využívala už v minulosti na královských dvorech a zmiňují se o ní třeba i soudničky z přelomu devatenáctého a dvacátého století, které upozorňují na to, že tvář pachatele může výrazně souviset se spáchanými zločiny.

Zkuste si sami sestavit svůj profil.

Čelo

Zatímco horní část čela souvisí s inteligencí a představivostí, ta spodní, jež se nachází nad obočím, odráží především vnímavost a pozorovací schopnosti. Lidé s vysokým čelem bývají často velmi inteligentní.

Mají-li navíc čelo kulaté jakoby vypouklé, svědčí to o kreativitě a uměleckém talentu. Pokud čelo tzv. ustupuje, tedy svažuje se k vlasové linii, mají takoví jedinci tendenci racionálně uvažovat. Lidé s rovným čelem bývají obvykle diplomaté, a než něco řeknou, dvakrát si to promyslí.

Přátelství, která navazují, bývají trvalá a mají silně vyvinutý cit pro zodpovědnost a rodinu. Lidé s nízkým čelem rádi sledují, co se kolem nich děje, vždy si všechno pamatují, jsou emotivní a mají výborný smysl pro humor.

Obočí

I obočí má svůj význam. Čím hustší, tím více má člověk sebevědomí a energie. Mívají ho často lidé na vedoucích pozicích, kteří dokážou druhé vést a jít si za svým. Tenké obočí naopak vypovídám o tom, že si člověk v některých věcech příliš nevěří.

Nechá se spíš druhými vést, než by sám něco vymýšlel. Hodně vyklenuté mají asertivní a impulzivní lidé, opakem je téměř rovné obočí, které vlastní jedinci, jež nic moc nezajímá a nechávají se vláčet okolnostmi.

Oči

Bývají často prvním, čeho si na druhých všimneme a hrají velkou roli v komunikaci. Obvykle platí, že čím větší oči, tím větší otevřenost a zájem o druhé. Takoví lidé nemají zbytečné předsudky, jsou přátelští a druhé se snaží hodnotit na základě svého poznání.

Užší tvar naopak vypovídá o větší uzavřenosti a nedůvěře. Lidé s menšíma očima si k sobě jen tak někoho nepustí, aby mu odkryli své plány. Jsou-li oční koutky svěšené, znamená to, že člověk je k druhým příchylnější a věrný.

Kočičí a dračí oči naopak symbolizují koketnost a nestabilitu.

Nos

Už staří Číňané věřili, že čím výraznější nos, tím větší se klade důraz na detaily a touhu po vědění. Lidé, jež jím byli obdarováni, dobře odvádějí svoji práci a nebojí se jít si za svými sny.

Jsou pracovití a cílevědomí. Lidé s menší nosem nelpí na detailech a práci většinou nestaví na první místo v žebříčku svých hodnot. Vědí, že život je příliš krátký na to, aby se jen honili za svými cíli.

Pokud má člověk křivý nos, lze předpokládat komplikaci v příslušném věku a také nerovnováhu mezi rozumem a citem. Pravá půlka obličeje symbolizuje rozum, levá cit. Kam se nos více vychyluje, to v životě člověka převládá.

Rty

Odjakživa byly symbolem smyslnosti. Velké a svůdné rty svědčí o emotivnosti a velké schopnosti milovat. Tito jedinci si nedokážou představit život bez blízkých l i d í . Velmi špatně se vyrovnávají se samotou.

Mají silné rodičovské pudy a velmi brzy zakládají rodinu. Jen s ní mohou prožít plnohodnotný život. Lidé s malými rty potřebují více svého osobního prostoru. Problémy spíše tají, než že by se o ně s každým dělili.

Mají stabilní povahu a nenechají si jen tak do něčeho mluvit. Je dobré si všímat i nesouměrnosti rtů. Horní ret souvisí s emocemi, které vydáváme, dolní s těmi, jež potřebujeme od ostatních. Který převažuje, poukazuje na to, co v životě upřednostňujeme víc.

Brada

Máte-li výraznější bradu, je možné, že se ve vás ukrývá velká vnitřní síla, která vás žene dál. I vaše sebevědomí je větší než u lidí s menší bradou. Jste rádi nezávislí, potrpíte si na osobní prostor a nevěru berete jako něco, co vás obohacuje a ne, co vám škodí.

Lidem s menší bradou často ubývá kolem padesátého roku života vitalita a energie. Jsou snáze ovlivnitelní a vybírají si je za přátele takoví jedinci, kteří rádi manipulují.

Tváře

Abyste poznali, jaké máte tváře, musíte se usmát.

Ploché značí nezávislou osobnost, která nesnáší řád a nechce se nikomu podřizovat. Takoví lidé raději pracují na sebe, než by se nechali někým zaměstnat. Jsou méně otevření a hrají si na svém písečku. Lidé s plnými tvářemi jsou jejich pravým opakem.

Jsou otevření a tolerantní, rádi se spojují s ostatními a nevadí jim, pokud jim někdo zadá práci, kterou mohou vykonat..

reklama

Nejčtenější články
za poslední
24 hodin    3 dny    týden

reklama