Nepáchejte sebe-sabotáž

Stačí, když víte, co chcete. A jdete si cílevědomě za tím. Nalinkujete si schůdnou cestu k cíli. Nebojíte se neúspěchu a neztrácíte odhodlání.

To je ale ideální stav, kterému se do cesty často postavíte vy sami. Právě tou nejhorší překážkou na, kterou musíte zdolat na cestě k cíli, jste vy sami. Jste doslova brzdou vlastního růstu.

Uvnitř lidské hlavy se totiž skrývá vnitřní kritik, nebo jinak řečeno správce starého myšlení, který vás nutí na situace reagovat stále stejným navyklým způsobem. V podstatě se jedná o dialog či monolog, který vedete sami se sebou. „To nikdy nezvládnu.“ „To se nedělá.“ Tak dokonale sabotujete vlastní odhodlání.

Proč si tolik nevěříte?

Každý je svázán určitými limity a představami o sobě samém a prostředí kolem sebe. Tyto modely uvažování tvoří určitou rutinu, kterou si leckdo ani neuvědomuje. Skutečné dobrodružství začíná teprve při překračování naučených hranic. Většina lidí je schopna vylíčit své vysněné cíle.

Když se ale mají vyjádřit k jejich realizaci, přicházejí na řadu výmluvy. Často se však jedná jen o strach z kroku do neznáma a ze ztráty dosažených jistot. K sebe-sabotáži dochází, když se fyzicky, psychicky nebo emocionálně či úmyslně znemožníme a zabráníme tak našemu osobnostnímu růstu.

Co s tím?

Je na vás, jestli se soustředíte na překážky a problémy, nebo na věci, kterých chcete dosáhnout. Denně si volíte, čemu věnujete své myšlenky a na co zaměříte svou pozornost.

Když budete ke světu přistupovat se zvědavostí, zájmem a důvěrou ve svou schopnost vypořádat se s každou situací, jistě se vám bude kráčet lehčeji. Na každý nový zážitek je třeba pohlížet jako na nabytou zkušenost, která vás posune dál.

reklama
reklama

Komentáře