Povědomí o kvalitě 100% džusů v obchodech se stále zvyšuje, také pyré upevňuje svou pozici

České maminky považují pyré za praktickou svačinu pro celou rodinu

Co Češi vědí nebo si myslí o 100% džusech prodávaných v obchodech? Pijí více ovocné nebo zeleninové džusy? Konzumují děti denně dostatek ovoce a zeleniny? Na tyto a další otázky odpovídaly české maminky v průzkumu agentury Havas Media, který proběhl v rámci kampaně „Džusy a pyré – vitamíny ve SMART formě“.

Do průzkumu byly zapojeny ženy ve věku 25-45 let z České republiky, Litvy, Slovenska, Rumunska a Polska[1], přičemž ve všech těchto zemích je průměrná spotřeba džusů nižší než v ostatních zemích EU a výrazně nižší než je doporučení WHO[2].

České maminky si uvědomují důležitost přítomnosti ovoce, zeleniny a džusů v každodenním rodinném jídelníčku. Uvádí, že jejich děti konzumují ovoce (40,3 %) a pijí džusy (16,3 %) dvakrát až třikrát denně.

Téměř 45 % maminek dává svým dětem zeleninu jednou denně, zatímco více než jedna ze tří (36 %) dokonce až třikrát denně. Tyto výsledky poukazují na neustále rostoucí úroveň povědomí o důležitosti denní konzumace nejméně pěti porcí ovoce a zeleniny.

Dalším pozitivním zjištěním je, že téměř jedna ze tří českých maminek považuje džusy (28,7 %) za plnohodnotnou alternativu ovoce a zeleniny, u pyré je to téměř polovina dotazovaných (45 %). Z průzkumu zároveň vyplývá, že se zvyšuje i povědomí spotřebitelů o tom, co rozhodně není součástí džusů a pyré dostupných v obchodech.

Již 12,3 % respondentů ví, že džusy neobsahují přidané cukry a 21,7 % si je tohoto faktu vědoma u ovocných a ovocno-zeleninových pyré. V porovnání s rokem 2015 tak došlo téměř ke zdvojnásobení informovanosti.

„Pokud hledáte v obchodě džus bez přidaného cukru a dalších přidaných látek, pak by na jeho obalu měl být nápis 100% + označení ovoce, jako např. 100% jablko, 100% pomeranč atd.  Proč? Složení tohoto typu džusu je striktně legislativně specifikováno.

Legislativa konkrétně uvádí, že do 100% džusů nesmí být přidávány žádné konzervanty, barviva, umělá aromata, přidaný cukr nebo jiná sladidla,“ komentuje RNDr. Pavel Suchánek, výživový specialista a expert kampaně „Džusy a pyré – vitamíny ve SMART formě“.

Co se týká konzumace džusů jako takových, tak přes 57 % dotazovaných žen v České republice potvrdilo, že členové jejich domácností konzumují džus několikrát týdně, a to především mezi jídly (66,9 %), během snídaně (41 %) nebo když jsou mimo domov (39 %).

Téměř všechny zúčastněné řekly, že se jedná o ovocné džusy (97 %), výrazně nižší procentuální část potvrdila konzumaci džusů zeleninových (39,4 %), nicméně i toto číslo v porovnání s předchozím rokem narostlo o více než 10 %.

Hlavními konzumenty ovocných džusů v ČR jsou děti (80 %), následují ženy (71 %), nicméně po sklenici džusu v současné době sáhne už i více než polovina mužů (53,4 %).   Další okruh otázek realizovaného průzkumu se týkal ovocných a ovocno-zeleninových pyré.

45 % respondentů si myslí, že pyré mohou být náhradou za ovoce a zeleninu, přičemž respondentky tyto výrobky popisují nejvíce jako mix drceného ovoce a zeleniny. 19,5 % žen považuje ovocno-zeleninová pyré za zdravou svačinu pro celou rodinu a 21,3 % jako přírodní zdroj vitamínů.

Stejně jako u džusů i pyré představuje kategorii produktů konzumovanou především dětmi, jejich konzumaci potvrdilo v České republice 87,2 % dotazovaných, nicméně jejich konzumace i dalšími členy rodiny neustále stoupá a v roce 2017 ji potvrdilo 15,4 % žen.

„Správný životní styl a vyvážená strava by měly být mimo jiné postaveny i na každodenní dostatečné konzumaci čerstvého ovoce a zeleniny. Pyré představují praktický způsob, jak této konzumace dosáhnout.

Samozřejmě zbytek porcí je vhodné doplňovat jak v syrové, tak u zeleniny i tepelně upravené formě, ale i tak už díky pyré pokryjete alespoň jednu porci ovoce a zeleniny z pěti doporučených,“ komentuje RNDr. Pavel Suchánek, výživový specialista a expert kampaně „Džusy a pyré – vitamíny ve SMART formě“. 

[1] Studie zákaznického povědomí o džusech a pyré provedená Havas Media v březnu 2015, únoru 2016 a srpnu 2017 na vzorku 300 žen z každé oslovené země.

[2] Světový zdravotnický report 2002, Snižování rizik, propagace zdravého životního stylu.
Ženeva, Světová zdravotnická organizace, 2002.

reklama
reklama

Komentáře