Poznejte mrtvici včas

Běžnou cévní mozkovou příhodu provází náhlý vznik příznaků. Zapamatujte si je.


  • Porucha řeči – ať už její vnímání či schopnost tvorby řeči, špatné artikulování

  • Náhlé oslabení končetin na stejné polovině těla

  • Opožděná jedna strana obličeje

  • Nápadný pokles ústního koutku

  • Náhle vzniklá velmi intenzivní bolest hlavy

  • Intenzivní točení hlavy nebo ztráta vědomí Pro rychlé rozpoznání existuje několik kroků, které shrnuje zkratka


FAST F: FACE – nechte dotyčnou osobu se usmát, provést grimasy

A: ARMS – požádejte postiženého o zvednutí rukou a jejich udržení

S: SPEECH – požádejte postiženého o zopakování jednoduché věty či několika slov

T: TIME – pokud pozorujete některý z daných projevů, zavolejte záchrannou službu.

.

reklama
reklama

Komentáře