Pozor na zlého sociopata

Domácí násilí si většina lidí spojuje s bitím a fyzickou agresí. Častější však bývá psychické násilí, ke kterému má velmi blízko právě sociopat.

Na první pohled je to určitě velmi okouzlující člověk. Ve skutečnosti je šikovný manipulátor, skvěle využívající empatii,  výčitky a účelové chování, aby vzbudil falešný pocit důvěry.

Nenápadná manipulace

Velkou zbraní sociopata je sociální izolace. Začne vyžadovat naprostou loajálnost, izolovat partnerku od přátel, ale i rodiny, přestane respektovat její práva. Jeho oběť si nesmí zvát domů návštěvy, telefonovat komu chce, a procházet se bez doprovodu.

Bývá vystavena sexuálnímu nebo ekonomickému teroru. Vše probíhá opakovaně, v soukromí, mimo pozornost veřejnosti a intenzita se stupňuje. Takový muž neváhá ženu zastrašovat, vyhrožovat jí, ponižovat a neustálé snižovat její sebevědomí.

Jaký doopravdy je

Zprvu se jeví jako dokonalost sama. Je velmi přátelský a chápající partner, který by se pro druhého rozkrájel. Tím si vytváří partnerčinu oddanost a závislost na něm. Dokonale si umí hrát s city, vzbuzovat soucit.

Ve skutečnosti ale zcela postrádá smysl pro povinnost, citovou vazbu k druhým lidem, vůči nimž nemá žádné výčitky svědomí. Často se pohybuje na hranici zákona, neplní své finanční závazky není schopen dlouhodobých cílů a chronicky se nudí.

Zajímá se jen o své já a o své pohodlí, ostatní mu jsou lhostejní. Tíhne k závislosti na sexu, pornu.

Odejít co nejdřív

Vymanit se z takového vztahu není vůbec jednoduché. Skutečné poruchy osobnosti se totiž začnou u sociopata projevovat až v okamžiku vzdoru ženy, případně když ho bude chtít opustit. Přestane hrát svou hru a ukáže se v pravém světle.

Pak už nelze váhat, ale rychle odejít.

reklama
reklama

Komentáře