Pravá tvář vydírání

Citové vydírání a manipulace je nejpodlejším způsobem ovlivňování druhého. Jeho cílem je dosáhnout obvykle vlastního prospěchu.

Vydírající osoba se staví do světla ublížené, bezmocné a slabé osoby, které je činěno jakési příkoří a to je způsobeno přímo či nepřímo vydíranou osobou. Sobecké vydírání se může objevit v jakékoliv věkové kategorii a v rozdílných podobách.

Senior vydírá své příbuzné

Senior vydírá své rodinné příslušníky, nejčastěji děti. Vyčítá jim, co všechno pro ně udělal, jak jsou nevděčné a bezcitné, staví se do výsadní situace a zdůrazňuje, že by si zasloužil více pozornosti.

Stěžuje si i osobám, které situaci neznají. Jako třeba sousedům, nebo i zcela cizím lidem a vyžaduje, aby mu pomohli a „ domluvili“ nevděčným potomkům. Své požadavky zdůvodňuje tím, že rodina ho nemá ráda, přáli by si jeho smrt, věnují mu málo času a nechtějí poslouchat ani jeho stesky ani jeho rady.

Nepleťte se do toho

Snadno byste mohli citově podlehnout naléhání takového člověka. Pokud ale začnete do věci zasahovat, čeká vás nejspíš velké rozčarování. Pokud se totiž budete snažit „domluvit“ zdánlivým viníkům, budou to vnímat jako totální nespravedlnost a příkoří, protože nic takového nepociťují a naopak se snaží co nejvíce blízkému seniorovi vyhovět.

Situace může být ještě víc komplikovaná, když vyčítající senior propadá do paranoidní poruchy a domnívá se, že jeho blízcí třeba usilují o jeho život.

Nevděční potomci

Vydírající osobou může být i dospělý syn nebo dcera. Využívají přirozené lásky a citové bezmocnosti rodičů a snaží se silou a převahou získat prospěch. Zdůvodňují tak jejich „povinnosti“ rodiče starat se i o dospělé dítě, podporovat finančně jeho i jeho rodinu. Jsou i případy, kdy vnuk vydírá babičku vyhrožováním sebevraždou, když mu nedá peníze.

reklama

Nejčtenější články
za poslední
24 hodin    3 dny    týden

reklama