Pryč od přízraku proradného EX!

Poradíme vám, jak můžete konečně vystoupit z vězení vlastních myšlenek a minulosti!

Máte za sebou bolestivý zážitek a stále se vracíte k tomu, co vám ten bídák udělal, co říct neměl, a tak na něj nemůžete přestat myslet? Pomůžeme vám, jak si přestat stále dokola přehrávat tragédie a jít už dál.

Když myslíte na vlastní minulost, často si představujete, co jste mohla říci a udělat jinak, abyste zabránila tomu, k čemu posléze došlo. To je ovšem to samé, jako se pokoušet změnit něco, co se stalo před tisíci lety. Je to nemožné. Jděte na to jinak: zaplňte prostor své hlavy jinými myšlenkami.

Neutuchající představy neblahých mezních situací zastaví a přebije příval pozitivních myšlenek. Můžete si představovat nejhezčí chvíle uplynulého dne nebo plánovat něco zajímavého pro nejbližší dobu.

Přestaňte hledat viníka

Ustavičné rozebírání minulosti, kdy hledáte viníka nebo se týráte sebeobviňováním, že za všechno můžete vy sama, k ničemu nevede. Je velká pravděpodobnost, že dojdete k nesprávným závěrům a zbytečně ztratíte čas.

Na to, co se stalo, obvykle působila řada souběžných událostí a ty probíhaly s dominovým efektem. Vezměte prostě jako fakt, že co se stalo, je už minulost, kterou nezměníte. A tak je třeba jít dál.

Méně mluvte a dělejte pauzy

Když mluvíte s tím, kdo ve vás probouzí emocionální bouři, snažte se dělat pauzy. Získaný čas vám umožní zchladnout, zklidnit se a podívat se jinak a třeba i z odstupu na to, co druhý říká.

A také vyslovíte méně slov, která by vás později, až váš hněv a podráždění pominou, mohla mrzet. Pokud cítíte okamžitou potřebu reagovat na situaci a na člověka, který vyslovil něco, co se vás dotklo, dopouštíte se z ukvapenosti řady chyb. Proto je dobré s odpovědí nespěchat a dopřát si čas vydechnout. Chvíli vyčkejte, co bude dál.

Ze všech splínů a chmur se vypište. Ten papír pak ale zlikvidujte!

Vypište se ze všeho, ale papír potom zničte

Realita a vaše myšlenky nejsou totéž. Emoce se projevují stresem, neklidem, napětím i strachem a to pociťujete v celém těle. To vás často vede k mylnému pocitu, že všechno kolem vás je naprostá katastrofa.

To však je pouze jeden úhel pohledu. Vědci prokázali, že když své chmurné myšlenky svěříte papíru a poté ho spálíte, zbavíte se napětí a nepohody, které tyto myšlenky doprovázely. Proces slovního svěřování papíru vám umožní lépe porozumět vlastním pocitům neuspokojenosti.

Dělejte něco, co vás zabaví

Bez ohledu na to, co se stalo, bývá zpravidla největším problémem a brzdou v dalším rozletu váš vlastní hněv. Doslova vás zaplaví horkými emocemi a zbavuje možnosti řešit problém. Zkuste proto nejprve zklidnit svůj hněv procházkou nebo cvičením.

Můžete zvolit i jinou činnost, která vás uklidňuje. Když se mozek přepojí na zkoumání něčeho nového, nežádoucí až destruktivní myšlenky se vytrácejí. Pokaždé, když si osvojujete něco nového, soustředíte se právě na to a méně myslíte. Podobného přepojení dosáhnete jakoukoli fyzickou prací a aktivitou.

Vybavte si sama sebe kdysi

Zamyslete se nad tím, jaké poučení vám přinesl ukončený vztah, a berte to jako cennou zkušenost a také zprávu o vás samotné. Když pochopíte, proč jste tento vztah potřebovala zažít, bude pro vás snazší udělat za ním definitivní tečku.

Vězte, že každý neúspěch skrývá možnost ovlivnění vaší budoucnosti a dosažení vyšší úrovně vašeho mentálního rozvoje. Marně vzdycháte po někom, kdo je už od vás odpojený a je mu jedno, jak se cítíte.

Proto se rozlučte nejen s ním, ale především i se starou verzí sebe sama. Vybavte si, jaká jste byla ještě předtím, než jste toho proradného tvora poznala, a staňte se tou úžasnou ženou znovu!

Staňte se členem Premium sekce
(pokud nemáte členství)
(pokud již členství máte)
reklama

Nejčtenější články
za poslední
24 hodin    3 dny    týden