Šest krásných mlýnů

Jakmile to zase bude možné, vydejte se kolem potoků za krásou našich mlýnů. Bývaly jich v české krajině stovky a jejich klapot k ní neodmyslitelně patřil. Dnes jich najdete jen pár. Nezanikly snad jen dík nadšencům typu inženýra Zvona z komedie Na samotě u lesa.

Střední Čechy: Mlýn U Veselých

Radotínský potok za jihozápadním okrajem Prahy býval mlýny tak obsypán, že by jejich množství neutáhl, proto ležely na souběžném kanále. Mlýn U Veselých na kraji Chotče je jeden z mála, který se dochoval. První zmínka o něm je z roku 1666 a rodina Veselých ho vlastní již v sedmé generaci a dnes v něm sídlí mlynářské muzeum.

Nejenže se tu mele a můžete si tu koupit místní mouku, ale ještě si historické zařízení prohlédnete a můžete absolvovat kurzy pečení. Červená trasa nás povede dál Starou mlynářskou cestou, kde můžeme zaznamenat další mlýny v různém stavu od solidního až po úplné rozvaliny – a sice Cvrčkův mlýn, Kalinův mlýn, Taslarův mlýn, Maškův (Špačkův) mlýn...

Severní Morava: Zlatorudné mlýny

Jak již název napovídá, středověké mlýny, jejichž replika stojí při cestě ze Zlatých Hor do Ondřejovic na Jesenicku u polských hranic v malebném Údolí ztracených štol, nemlely obilí ani žádnou jinou potravinu, ale zlatou rudu. V mlýnici vám bude předvedeno drcení zlaté rudy a při troše štěstí si kousíček zlata můžete odnést na památku.

Oba dřevěné stroje, zhotovené podle dobových nákresů, jsou poháněny vodními koly, která čerpají energii z původního kanálu. Horský ráz údolí a postavení vodních kol v kaskádě kolmo ke svahu vytvářejí čarokrásné zákoutí. Kolem romantické zlatonosné říčky Olešnice leží celý hornický skanzen s dřevěnicemi a s občerstvením.

Jihovýchodní Morava: Parní mlýn v Telči

Někdejší parní mlýn na jižním okraji Telče pod Staroměstským rybníkem byl kdysi klasický kolesový. První zmínka o něm pochází z roku 1533 a ne náhodou nese místo, kde stojí, název Na romantice. Pěkná a mohutná stavba je od roku 2003 ofi ciální památkou, funguje tu občerstvení a postupně se tu rekonstruuje systém vodních náhonů.

Od trati nad ním k němu sbíhá cesta z nádražíčka Telč – Staré Město a zelená turistická trasa vás pak dovede až na nejkrásnější barokní náměstí v Evropě, na historické náměstí Zachariáše z Hradce. Památek, že nevíte, kam dřív – Mariánský sloup, zámek, Telčský dům, Muzeum Vysočiny, kostel sv. Jakuba...

Západní Čechy: Husmannův mlýn

Barokní mlýn byl založen u řeky Mže podnikavým majitelem hradu Tachova Janem Filipem Husmannem z Namédy v druhé čtvrtině 17. století. Pěkně zrekonstruovaný objekt je využíván městským kulturním střediskem, v objektu je umístěno zázemí a zkušebny Tachovského dětského sboru, takže si to prohlédnete i uvnitř.

Hned vedle leží rybářské sádky, takže můžete odjet s čerstvými rybami. Tachov je plný památek, na dohled od mlýna je městské opevnění s věžemi, Tachovský zámek, krásný gotický chrám Nanebevzetí Panny Marie... Modrá trasa do přírodního parku Český les potěší milovníky výšlapů...

Severní Čechy: Dolský mlýn

Jestli může něco zchátrat do krásy, tak se to povedlo v případě Dolského mlýna v údolí říčky Kamenice v národním parku České Švýcarsko pár kilometrů severovýchodně od Děčína. Zřícenina původního trojkolového mlýna a pily pochází z roku 1515. Mlýn měl původně tři mlýnská kola, z nichž jedno pohánělo pilu a zbývající dvě mlecí zařízení.

Mlýn si zahrál – tehdy ještě ve funkčním stavu – v pohádce Pyšná princezna. K mlýnu vede několik turistických tras ze všech světových stran z okolních vsí, okolí je plné přírodních krás.

Jsou to hlavně skalní jehly nad řekou, tzv. Královský smrk vysoký 35 metrů nebo Kamenická vyhlídka do říčního údolí.

Východní Čechy: Staré bělidlo

Jestli může něco zchátrat do krásy, tak se to povedlo v případě Dolského mlýna v údolí říčky Kamenice v národním parku České Švýcarsko pár kilometrů severovýchodně od Děčína. Zřícenina původního trojkolového mlýna a pily pochází z roku 1515. Mlýn měl původně tři mlýnská kola, z nichž jedno pohánělo pilu a zbývající dvě mlecí zařízení.

Mlýn si zahrál – tehdy ještě ve funkčním stavu – v pohádce Pyšná princezna. K mlýnu vede několik turistických tras ze všech světových stran z okolních vsí, okolí je plné přírodních krás. Jsou to hlavně skalní jehly nad řekou, tzv. Královský smrk vysoký 35 metrů nebo Kamenická vyhlídka do říčního údolí.

reklama
reklama