Syndrom barona Prášila není nepodloženou historkou

Není nemoc jako nemoc, některé, které řadíme mezi ty psychiatrické, jsou poněkud zvláštní. Mezi takové patří také nemoc barona Prášila, která se odborně jmenuje Münchhausenův syndrom.

Jedinec postižený touto poruchou chování se opakovaně dožaduje jakéhokoli vyšetření či dokonce hospitalizace. Znamená to pro ně získávání kýžené pozornosti. Dožaduje-li se opakovaně vyšetření blízké osoby, nejčastěji svého dítěte, je název blíže specifikován - Münchhausenův syndrom by proxy, což se dá přeložit jako cesta k cíli v zastoupení, tedy použijí jako nástroj blízkou osobu.

Snaží se přitáhnout pozornost

Hlavním záměrem jedince bývá, získání větší pozornosti okolí, které vede k jeho uspokojení. Následuje více péče a naplnění hlavního cíle, což bývá vzbuzení lítosti. Na druhé straně však může jít o podsouvání příznaků ze zištných důvodů. Tito lidé přehání drobné symptomy, často se domáhají opakovaného vyšetření a hospitalizace, i když lékařské závěry nevykazují žádné a ani nenaznačují jiná onemocnění. V závažnějších případech i manipulují s materiálem určeným pro laboratoř. V  praxi již bylo zaznamenáno, že do moči dcerky matka přidávala kapku krve, když se před tím píchla do prstu, aby docílila podezření zánětu ledvin u dcerky a dalšího vyšetření. Nejedná se o hypochondrii, její podstatou je totiž strach, že je jedinec skutečně nemocný.

Těžší varianty

V těžších variantách této poruchy se nezdráhají postižení popisovaným syndromem podat svým blízkým, o které pečují, různé léky a chemikálie, čímž se opět snaží vzbudit podezření závažné nemoci. Jsou zaznamenány i případy, kdy vpichují látky pod kůži, jindy je nechají látku pozřít. Jejich záměrem není těmto osobám ublížit, ale vyvolat typy příznaků, které jim umožní cestu k jejich cíli, kterým je další vyšetření či pobyt v nemocnici, pokud se nejedná o zištnost v podobě získání sociálního zvýhodnění. Každý nový příznak si hýčkají a při jeho popisování si notně přidávají, aby byl značně okázalý a závažný, protože jenom takovému lékaři věnují dostatečnou pozornost. Jedná-li se o variantu, kdy toto je konáno na jiné osobě, její potíže ustupují či zcela vymizí po přerušení styku s touto osobou, která se snaží o vyvolání příznaků.

Jací bývají pracovníci

Na pracovišti jsou tyto osoby nevyzpytatelné, vždy se může objevit nečekaný a navíc věrohodný příznak, se kterým musí navštívit lékaře a jsou přesvědčeni, že musí být plně tolerováni zaměstnavatelem, často mají pocit, že dobu strávenou mimo pracoviště nemusí nahrazovat a musí jim jít plná mzda. Název nemoci je odvozen z příjmení vojáka a cestovatele Münchhausena, známého svými absurdními a vychloubačnými historkami, který je u nás známý jako baron Prášil..

Staňte se členem Premium sekce
(pokud nemáte členství)
(pokud již členství máte)
reklama

Nejčtenější články
za poslední
24 hodin    3 dny    týden