Tajemství vašich dlaní

Umění číst z čar na rukou ovládali už staří Egypťané. Chcete se to naučit i vy?

Dlaně jsou úzce spojeny s mozkem, a tak se čáry na dlani mění v průběhu života. Odráží se na nich vaše zdraví, vztahy, i události, které vás do budoucna ovlivní. Mohou vás varovat před špatným rozhodnutím, kterému můžete předejít.

Lidská dlaň je mapou, na které se ukazuje vaše minulost, přítomnost a budoucnost. Nachází se v ní zakončení několika tisíc nervů, které jsou propojeny s mozkem, a tak se v nich odráží i vše, co prožíváte. Každá vaše dlaň prozradí něco jiného. Všimněte si, jestli se křivky čar na vašich dlaních shodují. Pokud ano, jste vyrovnaná. Liší-li se vzhled vašich dlaní, pak býváte často nespokojená a čekáte na impuls, který vám pomůže vydat se na správnou cestu.

Která dlaň je ta správná?

Hlavní dlaň patří ruce, se kterou provádíte většinu každodenních úkolů. Jste-li pravák, je to pravá ruka, u leváků levá. Můžete si udělat malý test: Se zavřenýma očima spojte dlaně a překřižte prsty. Palec, který zůstal nahoře, určuje vaši dominantní ruku. Právě na této dlani najdete mapu toho, co už jste v životě zažila a jak vás to ovlivnilo. Vedlejší dlaň vám napoví, jaké jsou vaše vlastnosti, jaké máte touhy a emoce. Proto se čtení z ruky provádí většinou z vedlejší dlaně, která odhaluje budoucnost podle čtyř základní čar.

Čára lásky

Často se jí říká také čára srdce. Odhaluje vaše city, emoce a partnerské vztahy.

Krátká čára je znakem sobectví a nepříliš šťastného a divokého milostného života. Ukazuje také, že máte sklon k častému střídání partnerů a milenců.

Dlouhá čára prozrazuje, že jste velká idealistka a romantička. Celý život hledáte pravou lásku. Je-li čára výrazná, pak se vám to snadno podaří.

Přerušovaná čára naznačuje citovou nestálost. Snadno se zamilujete, ale než najdete toho pravého, chvíli to potrvá. Máte sklony k nevěře a problém se na někoho vázat.

Rozdvojená čára ukazuje na sílu a stálost vašich citů. Máte charisma a jste velmi oblíbená. S láskou nemáte problém. Přistupujete k ní s rozumem a vyrovnaně.

Čára osudu

Ukazuje vaši budoucnost. Pokud není vidět, ještě nejste připravena na novou cestu.

Rozdvojená čára značí silnou cílevědomost a dosažení úspěchu v profesní oblasti. Pravděpodobně se brzy osamostatníte a čeká vás klidné stáří.

Tmavá a výrazná čára ukazuje na určitou bezohlednost a sklony k agresi. Snažte se víc naslouchat svému okolí a neprosazovat stále jen sama sebe.

Proměnlivá síla čáry naznačuje, že ve vašem životě budou pravidelně střídat pohodová a snadná, ale i velmi náročná a těžká období, které ale zvládnete.

Zakřivená čára ukazuje, že vás čekají velké životní změny. Nebojte se nových věcí, které přicházejí do vašeho života. Změny mohou být k lepšímu.

Čára života

Ukazuje, jakou máte životní sílu, energii, odolnost a jak se stavíte k běžným situacím.

Krátká čára života vůbec nijak nesouvisí s délkou vašeho života! Ukazuje pouze množství a rozložení vaší životní energie a to, jak přistupujete k životu.

Nepřerušovaná dlouhá čára je tou nejsilnější. Ukazuje, že její nositel má radost ze života, silnou fyzickou kondici a schopnost hravě překonat překážky.

Přerušovaná dlouhá čára ukazuje na nespokojenost s dosavadním životem, ale také na vaše nalomené zdraví a zajímavé změny, které budou následovat.

Tenká čára upozorňuje na probíhající nebo blížící se fyzické oslabení, ať už formou nemoci nebo úrazu. Upozorňuje na nechuť do života a nedostatek energie.

Rovná čára prozrazuje, že si nejste jistá v sociálních vazbách. Vypovídá o malém sebevědomí, stydlivosti a problémech navazovat vztahy s jinými lidmi.

Rozdvojená čára ukazuje, že jste stabilní a stojíte oběma nohama pevně na zemi. Vaše sebejistá povaha vám dodává potřebnou sílu a sebedůvěru.

Čára hlavy

Odhalí vaše emoce, inteligenci, sociální cítění, zájmy, talent a celkovou psychiku.

Dlouhá rovná čára značí silnou vůli, sebevědomí a schopnost jasně sledovat své cíle. Snadno se rozhodujete, ale občas podceňujete intuici a nevnímáte ostatní.

Krátká čára ukazuje na silně založenou praktickou stránku. Jste realistka a umíte dobře vyhodnotit situace. Jste však málo kreativní a berete se moc vážně.

Zakřivená čára je projevem vysoké inteligence i empatie a nezávislosti jejího nositele. Jste obdařená fantazií a uměleckými sklony a jste citlivá k emocím druhých.

Nepravidelná čára ukazuje na nízké sebevědomí a sklony k depresím. Máte potřebu mít u sebe silnou osobnost, o kterou se můžete opřít a která vám ukáže cestu.

Rozdvojená čára je znakem velké kreativity, ale i praktičnosti. Máte zdravé sebevědomí, znáte svůj talent, takže si snadno poradíte ve většině životních situací.

reklama
reklama