Můj čas na kafíčko

Tibetský horoskop

Až dodnes platí věštba a poselství moudrých mnichů z tibetských chrámů, kterou vytvořili vrchní astrologové a numerologové. Podle roku vašeho narození zjistíte, jaká jste, čeho se vyvarovat a čemu věnovat zvláštní pozornost.

Vzdušný drak

1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000

Dračí lidé se vznášejí v oblacích, často sní a problémů si moc nevšímají. Jsou rozporuplní a kdykoliv se mohou z dobré víly změnit v rozhněvanou příšeru. Jsou velmi citliví a snadno zranitelní, otevření a společenští, zbožňují veselý a bezstarostný život. Měli by se však pozorněji chovat k citům jiných lidí.

Divoká kobra

1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001

Zrozenci kobry rádi dávají rádi moudré rady, jak správně žít. Jsou to rození řečníci a filosofové. Kobry by měly více přemýšlet nad vlastním životem a nehroužit se tak do cizích trápení. Jsou starostliví a snaží se pomáhat svému okolí. Těší se přízni opačného pohlaví a často zapomínají sami na sebe.

Ochránce ohně

1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002

Ohňoví lidé jsou strážci domácího krbu, přinášejícím do života světlo a radost. Ve společnosti přátel jsou vždy vítáni, přesto však se nedokáží zbavit pocitu osamění. Mají silně vyvinutou intuici, což jim umožňuje dát do souladu hlas rozumu s voláním srdce. Jsou spořádaní a čestní a morálka je u nich na prvním místě.

Pramen vody

1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003

Vodní lidé jsou nositeli dobrých zpráv, cení si přátelských vztahů a zradu neodpouštějí. Pramen čisté vody je fontánou štědrosti, laskavosti a pozitivní energie. Lidem tohoto znamení je cizí krutost, nespravedlnost a hmotné zájmy. Měli by jen více naslouchat vlastní intuici, aby jim pomohla při výběru životní cesty.

Nefritový sloup

1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004

Tito zrozenci dávají přednost tichu a samotě. Nesnášejí jakékoli donucování a ohrožení osobního prostoru. V životě jsou aktivní, vládnou skvělým rozumem a ustavičně hledají pravdu, čímž často unavují své okolí. Měli by se věnovat víc pozornosti lidem, kteří jsou jim nablízku a učit se vnímavosti.

Kovový gong

1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005

Kovoví lidé bávají věrní, ušlechtilí a štědří a citliví. Rádi žijí pro někoho a kvůli někomu. Snaží se ostatním nepředvádět své špatné vlastnosti, mnohé si odpírají, aby nepropadli pokušení. Měli by se častěji vzdávat honby za vzdálenými ideály a dopřát si oddech, aby si život vychutnali tady a teď.

Jezerní želva

1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006

Zrozenci jezerní želvy bývají velmi samostatní, umí jít tvrdohlavě a odhodlaně za svým cílem, a vytvářet podmínky k dosažení toho, co si umínili. Zároveň jsou něžní a věrní, jsou jim cizí jakékoliv intriky, podvody a vychytralost. Neměli by však zapomínat, že ne všichni lidé kolem jsou stejně milí a nevychytralí.

Kožený náramek

1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007

Kožené lidi zajímají tajemství a záhady. Trpí ustavičným strachem z osamění, proto neustále v životě vyhledávají nové přátele. Při vší nezávislosti zůstávají připoutáni ke svým nejbližším. Maska drzé svůdnice či dona Juana často skrývá vnitřní komplexy a nejistotu. Opovrhují agresivitou a konflikty.

Černý buvol

1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Bůvolí zrozenci jsou sebejistí a tím přitahují své okolí. Nikdy nehledají vedlejší cestičky a dávají přednost okamžitému ujasnění stavu věcí, jen aby se vyhnuli problémům. Někdy bývají velmi nebezpeční. Tibetský horoskop jim radí věnovat pozornost nepřátelům, jejich podceňování by se nemuselo vyplatit.

Nový měsíc

1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Měsíční lidé jsou velcí snílci, jsou citliví a něžní lidé, a v lásce velmi vášniví. Nový měsíc je velmi proměnlivý, žárlivý a nestálý, což vede k mnoha trápením ve vztazích. Měli by více kontrolovat vlastní city, emoce a také náhlé změny nálad, aby bylo příjemnější a jednodušší se s nimi nejen stýkat, ale také žít.

Horké slunce

1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Sluneční lidé jsou plní životní síly a optimismu. Složité situace řeší s ohromující rychlostí a výhodně pro sebe. Jsou to věrní přátelé a lze se na ně spolehnout. Ze všeho nejvíce se bojí ztráty svobody, ale s věkem se zklidňují. Pokud nechtějí ztratit chuť do života, musí si hlídat, aby jejich vnitřní oheň neuhasl.

Tajemný mnich

1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Zrozenci mnichů jsou cílevědomí a z cesty, kterou si zvolili, je nic nesvede. V lásce jsou oddaní a stálí, neschopní lží a zrady. Jsou společenští a rádi diskutují. Aby se vyhnuli konfliktům, měli by být Mniši k okolí více shovívaví a uvědomit si, že ne každému je dán jejich moudrý přístup k životu.

.

Staňte se členem Premium sekce
(pokud nemáte členství)
(pokud již členství máte)
reklama

Nejčtenější články
za poslední
24 hodin    3 dny    týden