Za jeskyní žili éterické bytosti

V mládí se mi zdál zvláštní sen, na který nikdy nezapomenu. A ještě mnohem podivnější je, že se tentýž sen zdál o pár let později i mojí dceři.

Bylo mi tehdy dvacet a bydlela jsem u své babičky nedaleko Trutnova v obci Temný Důl. Zde se nachází i skalnatý výchoz Zkamenělá čarodějnice. Podle starých legend se zde scházely čarodějnice z celého okolí a pořádaly v těchto místech své reje. Kolem se rozprostírají rozsáhlé lesy a nedaleko se nachází i vesnička s několika domky, kde kdysi babička bydlela.

Za jeskyní se nacházel jiný svět

Jako mladá dívka mě to místo velice přitahovalo a ráda jsem se tamními lesy procházela. Muselo to mít velký vliv na mou fantazii, že se tato krajina promítla až do nevšedního snu. V něm jsem kráčela ke skalám, když vtom jsem v prudkém zalesněném kopci uviděla jeskyňku. Nemohla jsem odolat zvědavosti. Když jsem do ní nahlédla, spatřila jsem v dálce před sebou světlo. Prolezla jsem tunelem a na konci zůstala v úžasu stát. Přede mnou se rozprostíralo nádherné údolí a v něm desítky chaloupek, střechy mechové, zahrádky malebné, z bílých oblázků cestičky. Rozběhla jsem se dolů. Lidé, co tam žili, byli průsvitní, vznášeli se a byli usměvaví a moc milí. Zvali mě dál a chtěli si se mnou povídat. Bylo mi mezi nimi tak dobře, že se mi nechtělo odejít.

Sen mi dlouho nedal spát

Když nadešel čas, vyprovodili mě k jeskyni a srdečně se se mnou rozloučili. Prošla jsem chodbou a vylezla nad naší vesnicí. Náhle jsem nemohla dýchat. Bylo by smutno a hrozně moc jsem se chtěla vrátit zpátky. Když jsem se ale ohlédla, nebylo po vstupu do podzemí ani památky. Ten sen ve mně žil dlouho a vzpomínala jsem na něj léta.

Povídání s dcerou

Uběhly desítky let. Vdala jsem se a přivedla na svět dceru. Ten den, kdy k té příhodě došlo, už bylo Ivě patnáct let a chodila po bytě jako ve snách. Říkala jsem si, co se jí asi stalo, našlapovala jsem kolem ní, a přemýšlela, jak se jí diplomaticky zeptat. Nakonec mi při odpolední kávě začala vše vyprávět sama. Líčila mi zvláštní sen, který se jí zdál.

Předala mi vzkaz

V tom snu stála ve starém babiččině domě. Dům byl prázdný, najednou se ale před ní objevil malý chlapec. Vzal dceru za ruku a řekl: „Pojď, něco ti ukážu! Vedl ji do kopce, a pak pěšinou v lese k tajemné jeskyni. Když jí prošli, objevila se před nimi kouzelná krajina s malebnými domky a éterickými bytostmi. Radostně ji vítaly, vyptávaly se na život „tam nahoře“, a nakonec dceru vyprovodily zpět k podzemní chodbě. Když se s ní loučily, kladly jí na srdce, ať mě nezapomene pozdravovat. Byl to tak silný dojem, že se ze svého snu dcera probudila. Byl to pro ni takový zážitek, že mi musela svůj sen vylíčit – včetně vzkazu, který mi navždy vzal klid. Nikdy jsem totiž své dceři o svém stejném snu nevyprávěla.

Johana M. (58), Plzeňsko

reklama
reklama