Zkuste si prostě odpustit

Soudíte se často nebo kritizujete se bez ospravedlnitelného důvodu? Nejste na sebe někdy až moc tvrdí?

Někdy je lepší odpustit si a jít dál. Přijměte své vlastní nedostatky a buďte k sobě laskavější.

Jak procvičovat soucit sám k sobě

Soucit se sebou samým je pozitivní přístup, který můžeme mít i k sobě. Skládá se z laskavosti k sobě samému, obyčejné lidskosti a všímavosti.

Mít soucit, znamená být schopen vnímat se jako přijímající a milující osobu, i když se zrovna nenacházíte v příznivé situaci a vůbec se tak necítíte.

Laskavost k sobě

Jinými slovy jde o sebedůvěra. Naučte se sami sobě porozumět. Když se vám něco nedaří nebo jste zraněni, spíše než kritičtí, buďte k sobě ohleduplní. Rozpoznejte včas negativní vliv vlastního úsudku a místo toho se chovejte vřele a trpělivě.

Projevování laskavosti, znamená zacházet s naší hodnotou jako s bezpodmínečnou, i když nedosahujeme svých vlastních očekávání – ať už prostřednictvím našeho chování nebo dokonce jen pomocí našich myšlenek.

Snažte se pochopit a ukázat trpělivost ohledně vlastních vnímaných nedostatků osobnosti. Buďte k těmto nedostatkům tolerantní.

Obyčejná lidskost

Neměli byste se vidět izolovaně od ostatních. Jste zkrátka takoví, jací jste a své chyby si odpouštějte. Nejste v tom sami, je dalších x lidí, kteří se zrovna mohou cítit ublíženě.

Cílem je udržet vaše pocity v rovnováze, když zažijete něco rozrušujícího. Mějte proto racionální nadhled, i když selháváte ve věcech, které jsou pro vás rozhodující.

Přijímejte své emoce se zvědavostí a otevřeností, když vám je smutno. I když je soucit jako vlastnost, lze ho také považovat za prostředek, který zaručuje naši rovnováhu.

reklama
reklama