Co o vás vypovídá čára hlavy?

Čára rozumu či hlavy, jak se standardně nazývá, je ve skutečnosti jednou z nejúžasnějších linií na vaší dlani. Čistě fyzicky ručí za hlavu, mozek a celý nervový systém. V duchovním slova smyslu má potom na starosti myšlení, paměť a logiku.

Jestliže je tato čára na lidské dlani nejvýraznější, energie takového člověka je typická myšlením, plánováním a věčnými spekulacemi. Může být chytrý, avšak nemá síly na praktické záležitosti. Kde ji najdete? Začíná mezi ukazováčkem a palcem, zhruba tam, kde se objevuje linie života a běží uprostřed mezi čárou života a srdce.

Také vás může zajímat ...

Můžeme ji rozdělit do dvou částí – rovné a zahnuté. Rovná vyjadřuje precizní, l o g i cký z pů s o b myšlení , zahnutý úsek myšlení tvůrčí. Důležité jsou barva a hloubka linie. Čím jsou zřetelnější, tím bystřejší je vaše mysl, tím lépe pracuje představivost.

Jedním z hlavních měřítek hodnocení čáry hlavy je podoba jejího počátku a konce. Její počátek ukazuje na potřeby a směry myšlení, konec potom metody dosahování cílů. Start linie hlavy navíc už tradičně souvisí s počátkem linie života.

Zde se rodí souvislost s tím, jak hodně nás ovlivňují rodiče. Její konec signalizuje stupeň kreativity, neboť je spojen s měsíčním pahorkem.

Znamení na čáře hlavy

Ostrůvek

vždy signalizuje duševní otřes. Mysl deformuje věci.

Vidlička

na konci čáry naznačuje mysl, která je různorodá, dvě rozdílné stránky osobnosti.

Přerušení

ukazuje na životní trauma, zhroucení, kdy člověk příliš nefunguje.

Dvojitá čára

ukazuje na rozdvojení jedné osobnosti.

Řetěz

naznačuje, že chybí schopnost jasně a logicky uvažovat i při dlouhodobém stresu.

Nepravidelná

poukazuje na potíže se sebeprosazením a nízké sebevědomí.

Časopis, který by vás mohl zajímat

Moje sladké tajemství

Moje sladké tajemství je jedinečný časopis pro ženy, které se zajímají o aktuální dění v českém showbyznysu. Přináší strhující a poutavé novinky i zprávy ze života slavných osobností a odhaluje jejich skrytá tajemství. Je určený pro čtenářky hledající nápadité a zároveň oddechové čtení, u kterého si chtějí odpočinout od svých každodenních starostí. Velkou předností časopisu je důraz na obrazovou stránku a stručnost pikantních článků, které jdou doslova na dřeň příběhu.

Komentáře

...