Jste velké citlivky?

Zatímco po necitlivých lidech chceme, aby se naučili větší ohleduplnosti, těm vysoce emotivním naopak radíme, aby se obrnili hroší kůží. Jenže to není tak snadné.

Lidé se jako přecitlivělí skutečně narodí, nejedná se o nic naučeného. Přitom vysoce senzitivním jedincům více hrozí tžeba deprese a jiná duševní onemocnění.

Také vás může zajímat ...

Co je přecitlivělost

Přecitlivělí lidé mají citlivější část mozku nazývanou insula, která reaguje na nepříjemné stimuly. Vysoká citlivost souvisí nejen s pozitivními vlastnostmi, ale rovněž s duševními chorobami. Asi není překvapením, že tento rys se často vyskytuje u umělců, protože je přímo spojen s nadáním, tvořivostí a empatií.

Vysoce senzitivní člověk víc inklinuje k syndromu vyhoření, protože se snadno přetíží.

Má to své příčiny

Přecitlivělost má své biologické příčiny. Mozek takového člověka je jinak propojen. Nervový systém je velmi citlivý, s nižší prahovou hodnotou, než je tomu u jiných lidí. Tato hypercitlivost přispívá k silnější emoční reaktivitě. Tito lidé mají nižší prahové hodnoty pro třeba pro obtěžování hlukem, příliš mnoho světla.

Oblasti v mozku spojené s vysokou senzitivitou se rovněž hodně překrývají s oblastmi spojenými s empatií. Tito lidé mají také citlivější část mozku nazývanou insula, která reaguje na nepříjemné stimuly.

Jsou též citlivější na bolest, hlad a kofein.

Jak s tím pracovat

Pokud jste vysoce citliví, měli byste dodržovat několik následujících doporučení. Snižte počet intenzivních podnětů v prostředí, ve kterém se pohybujete. Omezte počet úkolů, kterým se věnujete. Vyhněte se syndromu vyhoření tím, že si budete všímat varovných signálů, například úzkosti. Své hluboké myšlenky a pocity si zapisujte – když je svěříte papíru, nebudou vás tolik tížit v hlavě.

Kreslete, skládejte hudbu, pište. Nestyďte se za to, že jste vysoce emotivní.

Narodili jste se tak, naučte se s tím žít.

Časopis, který by vás mohl zajímat

Moje chvilka pohody

Moje chvilka pohody je týdeník určený čtenářkám „pohodářkám“, které berou život s nadhledem, shovívavostí, humorem i pochopením. Na své si přijdou všechny, které zajímají osudy jiných žen i známých osobností. Na nové číslo se můžete těšit každý čtvrtek.

Komentáře

reklama