Přecitlivělost neškodí

Žijí jako na houpačce. Dokážou naplno vnímat věci, které ostatní lidé nevidí, neslyší nebo necítí tak intenzivně, případně je nezaznamenávají vůbec. Tyto schopnosti v nich vyvolávají euforie, ale také emoční propady, což často dopadá na jejich psychiku i zdraví.

Jde o hypersenzitivní osoby, kterým jejich různě rozvinuté schopnosti, kterými jsou navíc obdaření v různých kombinacích, jim mohou přinést řadu výhod, stejně jako spoustu problémů.

Také vás může zajímat ...

Každý z nich je originál

Každý hypersenzitivní člověk je originál. Někteří lidé jsou víc fyzicky vnímaví. A to až tak, že třeba cizí radost nebo bolest dokážou zažít na svém těle, jako kdyby byla jejich vlastní. Další bývají emočně vnímaví. Dovedou prožívat pocity jiných lidí tak silně, že pak můžou mít problém rozlišit, které emoce jsou jejich a které cizí.

Jinou skupinou vysoce citlivých jedinců jsou intuitivní typy, které umějí přesně vycítit lidské charaktery a někdy i předpovědět jejich reakce, případně běh událostí.

Přitom sami často netuší, jak ty věci vědí, i když by je vlastně vědět vůbec neměli.

Jak je poznáte?

Čím se takoví lidé vyznačují? Mají nadprůměrnou schopnost intenzívně vnímat své okolí, naslouchat druhým a vcítit se do nich, ale snadno se přemírou svých vjemů zahltí a unaví. Velkým davům se spíš vyhýbají. Ostré střety nemají rádi, raději se jim vyhnou. Reagují citlivěji na zvuky.

Často se cítí nepochopení, protože zaznamenávají i věci, kterých si druzí lidé nevšimnou, navíc je často vnímají jinak. Mnohdy si proto připadají osamělí. Nezvládnuté emoce u nich často vyvolávají proměnlivé tělesné problémy, ale objektivní vyšetření nic nezjistí, takže jsou považovaní za hypochondry. V přírodě, kde se obvykle zklidní, bývají šťastní, často bez ohledu na počasí. Euforie střídá deprese a proto u těchto lidí může snadno dojít k přetížení, k psychickému vyhoření nebo k nějakým psychosomatickým potížím, kterými jim jejich tělo dává najevo, že ho neúměrně přetěžují nebo něco dělají špatně.

Časopis, který by vás mohl zajímat

Moje chvilka pohody

Moje chvilka pohody je týdeník určený čtenářkám „pohodářkám“, které berou život s nadhledem, shovívavostí, humorem i pochopením. Na své si přijdou všechny, které zajímají osudy jiných žen i známých osobností. Na nové číslo se můžete těšit každý čtvrtek.

Komentáře

...