Víte, jaké je magické číslo vaší duše?

Jak zjistíte své talenty a schopnosti?

Číslo duše se odvíjí od vašeho data narození. Pokud se potřebujete rozhodnout v nějaké zásadní životní situaci, podle čísla vaší duše můžete najít správnou cestu, kam směrovat. Najděte v tabulce den, kdy jste se narodila. Ve sloupci vedle pak máte odpověď.

Den narození číslo duše
1, 10, 19, 28 jednička
2, 11, 20, 29 dvojka
3, 12, 21, 30 trojka
4, 13, 22, 31 čtyřka
5, 14, 23 pětka
6, 15, 24 šestka
7, 16, 25 sedmička
8, 17, 26 osmička
9, 18, 27 devítka

Také vás může zajímat ...

JEDNIČKA

Je číslo duše ambiciózního, impulzivního člověka, orientovaného na smělé a vysoké cíle. Je to nebojácný vůdce, vytrvalý a rozhodný, se schopností odhadnout předem vývoj situace.

Je rozený individualista a dosahuje velmi úspěšně všech plánů, které si předsevzal. Když si stanoví cíl, nedokáže změnit směr a neochvějně směřuje vpřed. Nesnese při tom žádné omezování a jakékoli překážky ihned odstraňuje, jakmile se objeví v dálce na obzoru.

DVOJKA

Číslo dvě provází člověka s duší velmi klidnou a rozvážnou. Jeho chování i jednání jsou velmi kultivované, nenechá se jen tak rozhodit a nehroutí se z banalit. Bližší mu bude role poradce nebo projektanta než výkonného pracovníka.

Je to člověk mírný a taktický, který umí hledat a nalézat kompromisy a dobře se ovládat. Působí v něm dvě protikladná založení. Jejich protiváha se ustavičně vyrovnává, což mu umožňuje zachovat klid a rovnováhu.

TROJKA

Jedná se o symbol univerzálnosti. Číslo tři symbolizuje časový trojúhelník mezi minulostí, přítomností a budoucností, neboli mezi zrozením, životem a smrtí. Hlavním životním cílem člověka s číslem duše tři je proto velký duchovní růst a obrovská potřeba a snaha pomáhat jiným lidem při hledání jejich správné životní cesty a místa v životě.

V tomto čísle duše se spojuje silná mužská vůle s jemnou ženskou láskou. Proto trojka označuje člověka, který je složen z protikladů jeho dvou vnitřních částí, ale je s nimi v harmonii.

ČTYŘKA

Číslo symbolizuje čtyři světové živly, čtyři roční období a také čtyři období života. Tito lidé s číslem duše čtyři jsou pracovití, vyrovnaní a uvážliví. Všeho, čeho chtějí dosáhnout, dosahují sami.

Při jednání dokážou zaujmout zcela protikladný postoj než druhá strana a přitom jen velmi vzácně dávají najevo emoce. Přesně zachovávají pravidla a pokyny, zároveň však tíhnout k reformám. Čtyřka předjímá úspěch v technických oblastech.

PĚTKA

Jedná se o člověka, který chvíli neposedí, celý život usiluje o své sebezdokonalení a stále hledá nové zkušenosti. Lidé s duší číslo pět jsou zpravidla velmi aktivní a pohybliví, mají povahu plnou nadšení, snadno se nechají něčím okouzlit, a touží po velkém
dobrodružství, klidně i riziku.

Rozhoduje se zásadně spontánně a náhle. Dívá se na svět pozitivně, má v sobě dostatek vynalézavosti, vtipu a radosti. V životě směřuje pouze vpřed a věří v každý dobrý konec všeho, do čeho se pustí.

ŠESTKA

Tito lidé jsou velmi spolehliví, tvůrčí, čestní a schopní dosáhnout respektu svého okolí. Umějí si uhájit zlepšení životních podmínek nejen pro sebe, ale také pro ostatní. Lidé s číslem duše šest jsou také trpěliví, a od přírody jsou vybaveni silným
vnitřním magnetismem.

Při uskutečňování svých plánů jsou velmi tvrdí a houževnatí. Zároveň jsou romantičtí, milují svou rodinu a umění. Nesnesou žárlivost a nejrůznější sváry. Snadno se domluví s každým a umějí si získávat přátele.

SEDMIČKA

Odedávna se má za to, že sedmička představuje základ veškeré životní evoluce. Toto magické číslo znamená sedm dní v týdnu, sedm barev duhy, sedm not hudební stupnice atd. Člověk s duševním číslem sedm je velmi silná, tvůrčí osobnost s jistými zvláštními schopnostmi.

Má velmi dobře rozvinutou intuici, schopnost dobrého odhadu a správné analýzy. Má velmi bohatou fantazii a skvělou představivost. Sedmička patří mezi pradávná posvátná čísla. Je symbolem štěstí, tajemství a znalostí.

OSMIČKA

Lidé s číslem osm se liší od jiných lidí. Své city skrývají, proto si o nich lidé myslí, co je zrovna napadne. Jsou spíše osamělí, vzácně nacházejí porozumění u okolí.

V profesionální oblasti je číslo symbolem úspěchu v podnikání, nebojácnosti ve všech životních oblastech, zvláště v obchodě a průmyslu. Osmičky jsou lidé nadaní uměním řídit kolektiv. Číslo úspěchu a lidí schopných, dovést vše k dokonalosti.

DEVÍTKA

Devítka je vysoce intelektuální osobnost vládnoucí velkou fyzickou silou. Je schopna uvolnit a rozvíjet obrovský potenciál. Úspěch nositele devítky spočívá v tvůrčím a uměleckém nadání.

Hlavním problémem těchto lidí je neznalost cesty, po které mají jít. Často si sami své schopnosti neuvědomují. Univerzální číslo, symbol úspěchu a dokonalosti, odhaluje všechna tajemství života, smrti a znovuzrození.

Časopis, který by vás mohl zajímat

Můj čas na kafíčko

Ve čtvrtek vycházející Můj čas na kafíčko odhaluje strhující životní story slavných hvězd, jejich lásky, prohry, vítězství, spalující vášně, bolestné rozchody, i usmíření a osudové vzestupy i pády těch největších českých i světových legend. To vše a mnohem více najdete v časopise Můj čas na kafíčko.

Komentáře

...