Moje chvilka pohody

Dvě stařeny mi přivolaly štěstí

Rozváděla jsem se a můj rozvod vůbec neprobíhal hladce. K tomu jsem měla i jiné problémy. Nakonec jsem si odjela odpočinout k moři.

Můj pobyt v Rumunsku předčil všechna má očekávání. Přiletěla jsem přesně za úplňku a na pokoji se ubytovala po půlnoci. S nadšením jsem se usadila na balkóně a pozorovala Měsíc. Cikády pilně koncertovaly a kolem mě začali kroužit a honit se dva netopýři. Hned v tu chvíli jsem cítila, jak je mi tento kraj a celé toto místo svou energií i mentalitou nakloněno.

Hledala jsem vnitřní klid

Každý den jsem pilně chodila za svítání cvičit na břehu moře a večery jsem trávila na úžasném místě, kde jsem se oddávala meditaci a přemýšlela jsem o svém životě. Mým útočištěm pro tyto aktivity se stala stará dřevěná plachetnice umístěná v písku na pláži. Paluba byla upravená k posezení a ten, kdo měl chuť, mohl vystoupat schody ke stěžni a zatočit si kormidlem. Vydržela jsem sedět na této plážové lodi hodiny a přitom pozorovat moře a západ slunce.

Objevily se dvě ženy

Když jsem si takto pohodlně vysedávala několikátý večer, vyrušilo mě z meditace vřeštění koček a dvě naprosto šílené přeběhly kolem mě po palubě i po stole přede mnou. Tak tak jsem uhnula. A pak zmizely kdesi na lodi. Pak vše úplně utichlo. Zadívala jsem se na pláž a vtom jsem za sebou zaslechla temný hlas. Lekla jsem se, protože jsem neslyšela ani neviděla nikoho přicházet. Kdo ví, odkud se vynořily dvě ženy, staré, oblečené v dlouhých sukních a očividně se chtěly se mnou vybavovat.

Šel z nich strach

Byly samá vráska, pronikavé oči jim žhnuly do noci. Při pohledu na ně mě napadlo, že to jsou čarodějnice, které ve zdejších horách kdysi žily. Podle legendy jedly i lidi, ale měly prý spadeno pouze na muže, a to ještě na ty, kteří své ženy nebo matky zlobili. Do této skupiny jsem naštěstí nepatřila. Nasadila jsem úsměv a snažila se, aby mi během hovoru nezamrzl.

Pevně mě sevřely

Stařeny mi cosi vykládaly, pomáhaly si přitom různými posunky, a nakonec mě uchopily za ruce, každá za jednu, měly dlouhé ostré drápy, které mi zatínaly bolestivě do dlaní a zápěstí, a mumlaly podivný stejný text. Vypadalo to jako nějaké zaklínadlo. Nerozuměla jsem jim ani slovo, jen jsem se vytrvale usmívala. Jako blázen. Pak mě ta starší udělala na čele rukou znamení a já porozuměla, že to je nějaká ochrana. Žádné peníze, jak jsem si myslela, po mně nechtěly. Poté se se mnou rozloučily a vydaly se cestou ke skalnatému pobřeží.

Vše se v dobré obrátilo

V noci ve světle hvězd se pak rozplynuly v dálce. Nevím, co ten zvláštní rituál měl znamenat, ale po návratu domů nabraly věci rychlý spád. Můj bývalý manžel, který mi po rozvodu dělal potíže, prodělal mozkovou příhodu, jeho mladá přítelkyně ho opustila a soudní tahanice skončily v můj prospěch.

Nikola P. (50), Poděbrady

Staňte se členem Premium sekce
(pokud nemáte členství)
(pokud již členství máte)

Nejčtenější články
za poslední
24 hodin    3 dny    týden