V zrcadle se mi na chvíli zjevil strašlivý démon!

Chtěla jsem nalezený důkaz použít, ale zážitek před zrcadlem mě z toho vyvedl!

Ten, kdo se upsal temným silám, je může používat, když chce druhé zastrašit!

O Lukášovi, kolegovi z vedlejší kanceláře se říkalo, že je to nebezpečný člověk. Všichni věděli, že má různé divné kontakty, že bere úplatky a nejspíš falšuje dokumenty. Nikdo se ale proti němu neodvážil postavit. Jednoho dne jsem to zkusila já a pořádně mě to vyděsilo!

Našla jsem důkaz

Nedopatřením jsem se dostala k dokumentu, který si Lukáš zapomněl v kuchyňce, nebo spíš který mu tam spadl na zem. Byl to jasný důkaz jeho machinací a kdokoliv by ho použil, musel by v případném sporu vyhrát. Protože se kolegovo chování dotýkalo mého smyslu pro spravedlnost, chtěla jsem to risknout. Schovala jsem ihned papír do kapsy. Než jsem stačila vyjít z kuchyňky, spatřila jsem Lukáše, jak ke mně míří po chodbě. Šel si samozřejmě pro ztracený dokument. Já jsem byla na odchodu, ale on na mě ještě z kuchyňky zavolal, jestli jsem tam něco nenašla. Řekla jsem, že ne a celé odpoledne jsem pak přemýšlela, jak nalezený důkaz použít.

Hrůzou jsem se nemohla pohnout!

V práci jsem zůstala jako poslední. Šla jsem ještě na toaletu a tam se to stalo. Stála jsem před zrcadlem a najednou se celá místnost rozzářila nepříjemným žlutým světlem. Na skle před sebou jsem viděla, jak za mnou stojí temná postava se žhnoucíma očima. Ve tváři toho démona jsem viděla podobu s Lukášem. Strachem jsem úplně ochrnula. Ta příšerná bytost za mnou ke mně vztáhla ruku. Věděla jsem, oč jde. Poslušně jsem vytáhla z kapsy nalezený dokument, otočila se a chtěla ho démonovi podat. Nikdo tam ale nestál. Místnost byla prázdná. Došlo mi, že se od Lukáše jednalo o varování. Už jsem nepochybovala, že je zapletený s nějakými silami černé magie. Poslušně jsem dokument vrátila zpátky do kuchyňky. Druhý den už tam nebyl a podobnou hrůzu už jsem taky nikdy neprožila. Zaměstnání jsem ale změnila hned za další tři měsíce!

Jiřina K. (48), Brno

reklama
reklama

Komentáře