Smaragdová deska není legendou!

Ukrývá mystiku dávných časů

Veškerá moudrost světa je zaznamenána na Smaragdové desce. Kde se nachází dnes, však nikdo neví.

Vše, co je zaznamenáno na Smaragdové desce, je opředeno mnoha legendami. Autorství je připisováno staroegyptskému bohu Thovtovi, legendárnímu vládci a knězi, který vytvářel skrze vědy jakýsi most mezi světem své doby s těmi dávno zaniklými. Podle hermetických zdrojů to byl právě on, kdo založil po potopení Atlantidy novou civilizaci na území starověkého Egypta.

Co Thovt zaznamenal

Údajně prošel trojí reinkarnací a veškerá svá poznání shrnul a zapsal na pověstnou tabulku ze zeleného skla, která byla označená díky své barvě jako smaragdová. Přenesl na ni vše o vzniku i chodu vesmíru, koloběhu života a smrti. Její vznik se datuje přibližně na 36 000 let před Kristem. Thovt neposkytuje pouhé náznaky, ale ucelený pohled. Esoterici dodnes tyto principy pokládají za zásadní výroky a pravdy, které popisují pokročilost vědeckých poznatků starých Egypťanů. Objasňuje, oč usilovali, jak žili, ale hlavně jak ovládali mocnou duchovní sílu. Hermetické texty obsahují pozoruhodnou shodu se Starým i Novým zákonem.

Text každý nepochopí

Smaragdová deska je považována za základní učebnicí alchymie, která podněcovala myslitele a stala se základem pro některé nově vznikající vědy. Deska není příliš obsáhlá, tvoří ji jen několik filozofických vět. Ty jsou napsané tak, aby jim každý nedokázal porozumět, ukrývají v sobě totiž mystiku dávných časů. Nejčastěji je citována první věta: „To, co jest dole, jest jako to, co jest nahoře, a to, co jest nahoře, jest jako to, co jest dole.“ Vysvětluje vztah mezi mikrokosmem a makrokosmem, ale také spojení duchovna a materialismu, vše na čem stojí svět. Do češtiny ji přeložil Bavor Rodovský mladší z Hustiřan, pán ze dvora Rudolfa II., jenž patřil mezi nejvýraznější představitele české alchymie.

Jiná vyobrazení

V  horní polovině desky je graficky znázorněno sedm symbolů planet – po směru hodinových ručiček – Slunce, Měsíc, Venuše, Jupiter, Merkur, Saturn a Mars. Merkuru se dostává z několika důvodů výsadního postavení. Je to pravděpodobně proto, že jde vlastně o latinské pojmenování pro Thovta, má u svého znaku pohár, do kterého současně míří síla Měsíce a Slunce. .

reklama
reklama

Komentáře