Negaci nechte stranou

Člověk prý je to, jak mluví a myslí. Jednoduše řečeno, úroveň mluvy zrcadlí úroveň nitra, a naopak.

Používáme-li hodně negativních slov, začneme i uvažovat negativně a vnímat jen negativní znaky vnějšího světa. Ten, kdo přehnaně často používá slovo problém, má život samé problémy a většinou je také nikdy dostatečně nevyřeší.

Co na jazyku, to na srdci

Negativní slova iniciují negativní vnitřní postoje. Začnete-li například z nějakého důvodu pohrdat vlastním manželem, utvoříte si tak postupně negativní dojem i na ostatní chlapy.

Za pár let se možná rozvedete a nebudete schopná nalézt si jiného partnera. Především proto, že váš postoj k mužům je díky vašim postojům negativní. A tyto vaše názory samozřejmě vnímá i okolí. Přitom je vůbec nemusíte vyslovit.

Síla myšlenky

Samozřejmě takto si můžete do hlavy vsugerovat i všechny další a další názory, které tak snadno nezměníte. Chcete-li se na svět dívat pozitivně, zapomeňte na věčné stěžování si, na přílišnou kritiku všeho, co se vám během dne děje a co vidíte.

Zkuste více optimismu a pozitivního myšlení. Být trochu nad věcí přinese vaší duši větší klid a pohodu. To se zpětně projeví i na fyzickém zdraví a kondici. Je přece mnohem lepší si říkat. „Dnes je krásný den. A mě je fajn.“ Než hořekovat. „Zase musím vstávat. Počasí nestojí za nic a já vypadám hrozně.“

Svět podle vás

To, jak žijete a jak vidíte svět kolem vás, záleží především na vašem úhlu pohledu. Na jakoukoli životní situaci bude mít prakticky každá člověk odlišný pohled. Vnímání světa kolen vás proto vnímejte pozitivně a važte kritická slova. Bude se vám žít rozhodně lépe a radostněji.

Časopis, který by vás mohl zajímat

Moje chvilka pohody

Moje chvilka pohody je týdeník určený čtenářkám „pohodářkám“, které berou život s nadhledem, shovívavostí, humorem i pochopením. Na své si přijdou všechny, které zajímají osudy jiných žen i známých osobností. Na nové číslo se můžete těšit každý čtvrtek.

Komentáře

reklama