Díky za ty kostelíky!

Skutečně jim patří poděkování. Kostely, chrámy i kapličky jsou totiž nejstaršími dochovanými stavbami, takže jestli něco vhodně a po staletí dotváří krásu české krajiny, jsou to právě ony.

Vysočina: Kostel sv. Jana Nepomuckého

Stojí na severním okraji Žďáru nad Sázavou na Zelené hoře v areálu cisterciáckého kláštera. Unikátní hvězdicovitý barokní kostel z roku 1722 navrhl Jan Blažej Santini-Aichel. Po požáru byl poutní kostel změněn na pohřební a kostelní zahrada se zaplnila náhrobky.

Hlavní oltář ve východní arkádě skýtá vzrušující podívanou s řezbami pěti andělů a čtyřmi sochami evangelistů, nechybí sv. Jan Nepomucký na „vesmírné“ kouli s hvězdami. Interiér obkružují tři galerie nad sebou. Obejděte si i venkovní hvězdicovitou zeď s kapličkami.

Severní Morava: Kostel sv. Petra z Alkantary v Karviné

Skutečná kuriozita, „šikmý“ barokní kostel sv. Petra z Alkantary, vznikl v letech 1756 až 1759 na náklady hraběte Jana Františka Larische, který sem umístil rodinnou hrobku.

A protože hraběcí rod patřil mezi největší těžaře uhlí, dostihla ho karma a vlivem poddolování území se kostel začal propadat  okolní terén poklesl o 36 metrů! Naštěstí se jej povedlo stabilizovat, ovšem v šikmé poloze, a tak i věřící uvnitř mají pocit potápějícího se parníku.

Interiér je pěkný, ale nijak zvlášť zajímavý, snad až na boční kazatelnu a varhany. Kostel leží u rybníka Pod farou, který ohrožuje jeho již tak vachrlaté základy.

Severní Čechy: Kostel sv. Kryštofa v Kryštofově údolí

Kostel s blízkou farou byl pokryt na konci 19. století břidlicí, ale je roubený. Byl postaven v raně barokním stylu roku 1686, v roce 1781 mu přistavěli zděnou sakristii.

Interiér kostelíka s kazetovým stropem i hlavním a dvěma pobočnými oltáři je prosycen duchovní atmosférou, zejména dřevěné sochy svatých jsou vynikající řemeslnou prací. Kdo se odváží, měl by navštívit i márničku s dojemnými barokními ilustracemi na zdech. Areál leží ve svahu nad vsí, ze které vede trasa k pěknému nádražíčku.

Severozápadní Čechy: Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostě

Tento stánek Boží nevešel do dějin pouze jako perla pozdní gotiky, jejíž základní kámen byl položen v roce 1517, ale také legendárním přesunem „nastojato“ o 841 metrů v roce 1975, když byl jinak celý starý Most zbourán kvůli těžbě uhlí.

Zvenku vyhlíží poněkud stroze, ale uvnitř kostel ohromí vysokou křížovou klenbou a štíhlým kamenným sloupovím. Dlouhý trojlodní prostor směřuje k monumentálnímu baroknímu oltáři s nadživotními sochami svatých na okolních pilířích. Za pozornost stojí i kamenné reliéfy mosteckých měšťanů, kteří ke stavbě kostela přispěli  a varhany nad vchodem.

Jižní Morava: Kostel sv. Šebestiána

Jako by nestačily krásy Mikulova, ještě nad ním stojí odevšad viditelný Svatý kopeček s kostelíčkem sv. Šebestiána. Je tak malý, že se mu někdy říká kaple. Byl postaven jako poděkování za konec morové epidemie v roce 1622 na popud kardinála Františka Ditrichštejna, styl má raně barokní a hned vedle stojí zvonice v italském stylu, která měla lákat věřící k procesím a modlitbám.

Kostel má půdorys řeckého kříže a samonosnou, tzv. pravou středovou kopuli, patrně první na Moravě. Nejenže je z místa nádherná vyhlídka, ale ještě na vrchol vede krásná křížová cesta, roubená barokními kapličkami s výjevy Kristova ukřižování.

Jižní Čechy: Kostel sv. Víta v Českém Krumlově

Svatostánek spojený s rodem Rožmberků vznikl už roku 1309, do dnešní vznosné gotické podoby ovšem dorostl až v letech 1407 až 1438. Jedná se o protáhlou trojlodní stavbu s křížovou klenbou a osmibokou štíhlou věží v západním průčelí.

Ohromí velký, bohatě zdobený, již barokní oltář, sahající až ke stropu. Ke kostelu jsou přistavěny dvě kaple, barokní sv. Jana Nepomuckého a původně gotická kaple Vzkříšení. Kostel fungoval jako hrobka rodu Rožmberků, leží tu Petr Vok, a když Krumlov koupili Schwarzenbergové, právě sem byla umístěna jejich srdce.

Staňte se členem Premium sekce
(pokud nemáte členství)
(pokud již členství máte)
reklama

Nejčtenější články
za poslední
24 hodin    3 dny    týden