Kde dobijete energii?

Matka Země má místa, kde vyvěrají skutečné proudy pozitivní (ovšem někde i negativní) energie. Jde o místa krásná, s bujnou vegetací, protože pozitivitní síla působí i na přírodu. Pojďte se s námi v této těžké době projít na zvláštní a úžasná místa, která prospějí vašemu zdraví a povzbudí vaši mysl.

Střední Čechy

Hora Říp

Když se zkusíte dotknout oběma rukama rotundy sv. Jiří na hoře Říp (staré více než 900 let), nejspíš ucítíte jemné vibrace… Snad něco cítil i praotec Čech, když sem údajně vyšplhal se svým kmenem. Říp byl vždy dominantou a geologické podmínky v místě od dávných dob zajišťují silné vyzařování z nitra Země do širokého okolí.

Protínají se tu energetické linie, energie jako by se tu točila, což je znát hlavně na jihozápadě, kde bují velké množství trav a léčivých bylin. Půda v okolí je velmi úrodná. Pověst říká, že mrkne-li socha sv. Jiří v rotundě na svobodnou dívku, do roka se provdá.

Pošumaví

Sedmihoří

Přírodní park Sedmihoří se nachází cca 10 km na sever od Horšovského Týna. Jedná se o podkovu zalesněných žulových vrchů mezi vesnicemi Miřkov, Vidice, Darmyšl a Mezholezy. Název Sedmihoří je odvozen od sedmi vrchů, které tvoří tento krajinný útvar. Jde o prstenec vrchů Křakovského, Rybničního, Rozsochy, Tříslovce, Racovského, Chlumu a Nad Myslivnou.

Jedná se o spoustu kamenů a balvanů u cest i v lese, kdy sílu jejich „záření“ musíte otestovat sami – je to dobrodružné. Výstupy na jednotlivé vrchy jsou zpestřeny množstvím ochran, skal a valů, a to jak fyzických a okem pozorovatelných, tak i energetických, které musíte sami ucítit.

Severozápadní Čechy

Chrám v Panenském Týnci

Nedostavěný gotický chrám u Panenského Týnce na počátku 14. století začal stavět rytíř Plichta z Žirotína. Požár v roce 1382 sice způsobil, že dnes k nebi ční jen obvodové zdi, ale výron pozitivní léčivé energie tu návštěvníkům odstraňuje depresivní stavy, přináší radost ze života a zvyšuje obranyschopnost organismu, pomáhá lidem po mozkové obrně a mrtvici.

Dle psychotroniků tu síla pozitivní energie dosahuje nejvyššího stupně 8. Asi proto se tu hojně konají i svatební obřady.

Jižní Morava

Křtiny

Městys Křtiny leží severozápadně od Brna a na místě, o kterém je řeč, bylo odedávna poutní místo se soškou Panenky Marie. Od poloviny 18. století tu ovšem stojí perla barokního stavitelství, chrám Jména Panny Marie, největší stavba postavená u nás J. B. Santinim.

Půdorys je ve tvaru řeckého kříže a ani dnes se tu brána s poutníky netrhne, protože v kostele vyvěrají prameny pozitivní energie hned na dvou místech. Oba působí léčivě, stejně jako pramen vody, ke kterému se dostanete zhruba po kilometru chůze po žluté značce. Zvlášť výborně prý léčí lupénku.

Slezsko

Kostel Panny Marie Pomocné

Na svazích Příčného vrchu nad Zlatými Horami se nachází energeticky nejvýznamnější obraz tzv. Černé madony u nás, a sice v kostele Panny Marie Pomocné.

Toto místo s léčivými studánkami a pramenem působí stálou pozitivní energií, dle pověsti se na tomto místě za třicetileté války před vojáky ukryla těhotná žena, v lese u pramene porodila a duchovní bytost s tmavou pletí ji navštěvovala a starala se o ni.

Energie obrazu v kostele je tak velká, že prý display fotoaparátu kmitá, když na něj namíříte objektiv. A navíc je tu kostelík s malým klášterem krásně umístěn.

Východní Čechy

Kostel v Neratově

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Neratově v údolí horního toku Divoké Orlice je silným energetickým místem. Ačkoli vejdete dovnitř kostela, budete mít nad hlavou nebe – je to dáno originální skleněnou střechou kostela. Tradice zázračného poutního místa začala v baroku, kdy zde rokytnický farář nad místním pramenem umístil dřevěnou sošku Panny Marie.

S její pomocí a silou pramene se záhy zázračně uzdravily stovky poutníků. Dva silné pozitivní energetické body se nacházejí právě uvnitř kostela od G. B. Alliprandiho, jenž byl koncem války zničen požárem po zásahu pancéřovou pěstí a opraven až po r. 1989.

reklama
reklama