Nejkrásnější flóra naší republiky

Jaro je v plném proudu a příroda probouzející se po zimním spánku vlévá každému do žil novou energii. Udělejte si výlet za nádhernými zahradami Česka. Při jejich návštěvě se budete cítit jako v pohádce. Obklopte se romantickými zákoutími s neuvěřitelnými dřevinami a známými i velmi neobvyklými květy.

Květná zahrada - Kroměříž (Zlínský kraj)

Kroměřížská Květná zahrada je známá jako Libosad a patří mezi nejvýznamnější světová zahradní díla. V druhé polovině 17. století ji nechal vybudovat olomoucký biskup Karel II. z Lichtensteinu-Castelcorna.

Na místě objevíte na jedné straně pozdně renesanční italské a německé památky a na straně druhé francouzský barokně-klasicistní styl, podobně jako ve Versailles. K rozlehlým parkům s kašnami, vodními plochami a labyrinty přiléhají okrasné a hospodářské části, jako Pomerančová a Holandská zahrada, bažantnice nebo ptáčnice.

Nepřehlédnutelnou součástí zahrady je Kolonáda s 50 bustami antických božstev starověkého Řecka a Říma, která slouží jako vyhlídkové místo. Roku 1998 byla Květná zahrada spolu s Podzámeckou zahradou a zámkem v Kroměříži zapsána na seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Botanická zahrada nad řekou Teplou - Bečov nad Teplou (Karlovarský kraj)

Uprostřed údolí nad řekou Teplá se na skále tyčí hrad Bečov, kolem kterého se rozkládá krásná botanická zahrada. Ta bývala jednou z nejvýznamnějších sbírkových zahrad v Čechách s expozicemi rostlin různých světadílů, odpočívadly, altány a vyhlídkami.

V zahradě pěstovali na 321 rostlinných rodů a vznikla také část zvaná „alpská louka“. Od 2. světové války do roku 2005 byla zahrada téměř bez údržby, poté naštěstí proběhla rekonstrukce.

V areálu se zachovala spousta cenných jehličnanů a proběhla výsadba více než tří tisíc trvalek, skalniček, popínavých rostlin a keřů. Součástí zahrady je také unikátní bioferrata, první česká skalní stezka zaměřená na skalní vegetaci. Tohle místo rozhodně stojí za návštěvu.

Zahrada smyslů pro nevidomé - Olomouc (Olomoucký kraj)

Zahrada smyslů je součástí Botanické zahrady v Olomouci a představuje nádherný koncept vytvořený především pro nevidomé, ale okouzlí určitě i zdravé návštěvníky. Nevidomým poskytuje zajímavé hmatové, čichové či sluchové zážitky.

Dominuje jí záhon s cca osmdesáti druhy bylin se značením v Braillově písmu. Vyskytuje se v něm mateřídouška, libeček, šalvěj, různé druhy trav a sasanek. V Zahradě smyslů rostou rostliny aromatické a léčivé, naopak třeba trnité keře zde kvůli bezpečnosti nenajdete.

Na zahradu navazuje park s dřevinami, hajní květenou a cibulovinami. Můžete tu obdivovat také exotické keře a trvalky či navštívit skleníky s palmami, kaktusy nebo tropickými rostlinami.

Zámecká zahrada - Troja (Praha)

Barokní zahrada pražského Zámku Troja, která vyniká svou osovou symetrií, byla rekonstruována v 80. letech 20. století. Okrasná zahrada v bezprostředním okolí zámku je osázena nízko střiženými buxusovými ploty a záhony s letničkami. Součástí jsou i barokní fontány.

Jižní část zahrady čtvercového tvaru je rozdělena na osm trojúhelníkových polí. Na vnějších na jaře nádherně kvetou okrasné slivoně, vnitřní trojúhelníkovitá pole jsou ohraničena nízce střiženými tisovými ploty, do kterých jsou zevnitř zasazeny buxusové keře vystříhané do tvaru spirály.

V zahradě objevíte i statnou douglasku tisolistou nebo mohutný dub cer. V zahradě se nalézá také sad, ve kterém je umístěn labyrint. Součástí zahrady je i zahradní divadlo, slavnostní schodiště u zámku a další umělecká díla. V dolní části zahrady je umístěna budova oranžérie a hospodářské budovy.

Francouzská zahrada a anglický park - Dobříš (Středočeský kraj)

U zámku Dobříš se jižně rozkládá terasovitá francouzská zahrada z 18. století s bohatou sochařskou výzdobou, která znázorňuje alegorii ročních období. Střed zahrady tvoří fontána s mohutným sousoším Napájení Héliových koní. Zahradu uzavírá rokoková oranžérie se skleníkem a malá obora s jelencem běloocasým.

Svými květinovými ornamenty a stříhanými ploty se řadí mezi perlu zahrad v Česku. Na zahradu navazuje anglický park s vyhlídkovými plošinami, umělými jeskyněmi a studánkami. V parku žijí ve voliérách handicapovaná zvířata. Celý areál zahrad a parků má zhruba 65 hektarů, roste zde asi 90 druhů dřevin a proslavili ho i čeští filmaři.

Lednicko-valtický areál - Lednice (Jihomoravský kraj)

Lednicko-valtický areál je nejrozsáhlejší krajinný celek v Evropě, od roku 1996 je zapsán jako součást světového kulturního dědictví UNESCO.

Na necelých 300 kilometrech čtverečních se rozprostírají dva zámky, rybníky s několika uměle vytvořenými ostrůvky, parky, lužní lesy, umělá jeskyně, akvadukt, minaret, vyhlídky a další drobné stavby a zámečky.

Nejstarší renesanční zahradu s terasami a vodotrysky přestavěli na barokní zahradu s francouzskou úpravou a terasou se sochami. Postupně zde také vznikl rozsáhlý krajinářský park v anglickém stylu se 130 druhy jehličnanů a 356 listnáčů.

Obdivovat můžete také množství exotických květin, keřů i dalších rostlin, jako jsou třeba pomerančovníky, citroníky, fíkovníky a granátové či olivové stromy.

Staňte se členem Premium sekce
(pokud nemáte členství)
(pokud již členství máte)
reklama

Nejčtenější články
za poslední
24 hodin    3 dny    týden