Týdenní výklad tarotu

Připravte se každé pondělí na celý týden dopředu. Karty vás upozorní na drobné okolnosti ve vašem životě, kterým možná nepřikládáte takový význam.

Jak správně na to

Nejprve se uvolněte a soustřeďte se. Než se pustíte do výkladu, karty velké arkány zamíchejte. Obvykle je nejlepší vytáhnout karty „naslepo“ (obrázkem dolů) tak, abyste na ně reagovali objektivně.

Vytáhněte sedm karet, první značí pondělí, poslední neděli.

Význam hlavních karet

0 Blázen: začátek, lehkomyslnost, naivita. K životu dnes přistupujete s nadšením. Je nutné prozkoumat všechny možnosti. Buďte opatrní a všem a všemu nedůvěřujte.

I Mág: chytrost, obratnost, ale i klam. Vaše vůle je silná, což můžete vhodně využít nejen k práci, ale i ke sportu.

Zaměřte svou pozornost na jeden konkrétní cíl.

II Velekněžka: moudrost, intuice, snění. Ke správnému rozhodnutí ještě nedozrál čas a nejprve je potřeba shromáždit všechny informace. Rozhodujete se hlavně srdcem.

III Císařovna: tvůrčí období, ženská sexualita, plodnost, hojnost, neodolatelná krása. Budete mít potřebu projevit svou přirozenou ženskost. Ukazuje na maximální pohodlí a příznivý vývoj okolních událostí.

IV Císař: logické myšlení, pevná vůle, jistota, vedení a autorita. Symbolizuje touhu po jistotách, možnost povýšení nebo získání lepšího pracovního místa. Vaše sebevědomí je na výši. V Velekněz: moudrost, laskavost i sňatek.

Symbolizuje nutnost napojit se na vlastní duchovno a zamyslet se nad způsobem a smyslem života. Dejte na radu odborníka.

VI Milenci: láska, přátelství, dobrá spolupráce i svatba. Symbolizuje konec hádek i případnému zklamání ve vztahu.

Značí štěstí, které je však spojeno s velkou zodpovědností.

VII Vůz: získání zkušeností a určitý rozpor v životě. Znamená též delší cestu, případně stěhování. Informuje o občasných potížích a životní zkoušce.

VIII Spravedlnost: jednání s úřady, objektivita, pravda. Nabádá k odvaze a poctivému jednání. Informuje o budoucím rozhodování a volbě z více možností.

IX Poustevník: ukazuje na nutnost zastavit se a v klidu přemýšlet.

Nyní je nutné ujasnit si své priority a vše důkladně zvážit. Pozor na zbrklé jednání.

X Kolo štěstí: přináší velkou změnu. Je vhodná doba k tomu, abyste se poučili ze svých chyb a zmoudřeli. Upozorňuje, že po špatných dnech zase přijdou ty dobré.

XI Síla: ctižádost, silná vůle, obnova sil. Rozhodnost a úspěch při řešení složitých situací. Přináší vítězství. Pozor na manipulaci s druhými.

XII Viselec: vnitřní změna, případně nemoc. Nacházíte se v krizovém období a okolnosti vás nutí přerovnat si žebříček hodnot.

Je nutná trpělivost.

XIII Smrt: změna, konečné zúčtování s minulostí, rozchod, výpověď apod. Upozorňuje na to, že všechno zlé je pro něco dobré. Prvotní šok brzy odezní a bude lépe. XIV Mírnost: harmonie, střídmost.

Ukazuje na příznivé období, zároveň je však potřeba, abyste se pokusili ve svém životě najít rovnováhu.

XV Ďábel: pokušení, vášeň, nečestnost. Nedokážete odolat pokušení a druhé si snadno získáte na svou stranu. Zamyslete se nad svým chováním a ujasněte si, co děláte špatně.

XVI Věž: zboření jistot, rozchod, výpověď. Závažná, většinou neočekávaná změna, která se zprvu může zdát nepříjemná.

Je nutné, abyste prozřeli a přijali zodpovědnost.

XVII Hvězda: optimismus, štěstí, dobrý konec. Znamená obrat k lepšímu a dobré zprávy v záležitosti, která vás trápí. Konečně víte, jakou cestou se vydat.

XVIII Měsíc: obavy, zklamání, nejistota.

Věci mohou být ve skutečnosti jiné, než se jeví. Je nutné vše prozkoumat ze všech stran, než se rozhodnete konat.

XIX Slunce: úspěch, optimismus, štěstí v lásce. Sděluje, že vše dopadne nakonec dobře. Tazatele čeká jenom pozitivní budoucnost a očekávaný úspěch.

XX Poslední soud: bilancování, přehodnocení priorit. Tazatel by se měl vyrovnat se vším, co v minulosti udělal, tímto dostává od osudu druhou šanci.

XXI Svět: spokojenost, úspěch, cestování. Informuje, že nastal konec jedné etapy a je tu začátek další.

Teď máte příležitost ke změnám..

reklama
reklama

Komentáře