Jste stále připoutaná ke svému EX?

Že s bývalým už nemáte nic společného? Ale možná jste s ním pořád pevně spojená...

Říkáte, že jste už dávno ze všeho venku a máte toho bídáka, co vám ublížil, už v sobě vyřešeného? Jenže proč kdykoli si na něj vzpomenete, cítíte vztek, lítost, zradu či křivdu? Poradíme vám, jak se od bývalého už konečně odpoutat!

S každým mužem, se kterým máte vztah, dochází ke vzájemné energetické výměně a tím ke vzniku energetických kanálů. Jedním z těch nejvíc nebezpečných je právě připoutanost.

Ne vždy je to v partnerství idylické.

Je totiž zcela zásadní rozdíl mezi obyčejným energetickým kanálem a připoutaností. Bez energetických vazeb s jinými lidmi bychom nemohli žít. Je ale důležité nenechat si tu provázanost přerůst přes hlavu.

Ve hře nezdravá závislost

V průběhu života si každý vytvoříme nějakou energetickou připoutanost, aniž bychom věděli, jak nás to omezuje. Nezdravá připoutanost pak ničí naše další vztahy.

Je to vlastně taková energetická porucha, založená na závislosti na někom, a to nás pak silně zatěžuje. Cítíte dlouho, často i roky po rozchodu, silné pouto k tomu, ke komu jste připoutána, což vás ničí.

Některé věci je lepší "držet" pod zámkem.

Ani spolu, ani bez sebe

Lidé žijící dlouhé desetiletí spolu si jsou často už navzájem cizí. Přesto se nedokážou rozejít. Jejich vzájemnou připoutanost posiluje pocit povinnosti, starost o děti, lpění na společně pořízeném majetku, lítost nad společně prožitým atd. Všechno se tu děje, jenom ne opravdová láska. Je třeba si spolu v klidu a bez emocí pojmenovat skutečnou realitu.

Neopětovaná láska

Hluboký cit, kdy se až po uši zamilujete, ale ten druhý o vaší lásce buď neví, nebo v horší variantě vůbec nechce vědět a nestojí o vás, dokáže člověka doslova vyždímat. Energeticky vyčerpává toho, kdo miluje, ale i toho, kdo je milován. Navíc blokuje jakoukoli možnost nového vztahu u toho, kdo neopětovaně miluje.

Skrývání citů

Je třeba naslouchat srdci a nepoddat se pokrytectví. I když se bojíte výsměchu, nepochopení či odmítnutí. Lásce je třeba dát průchod, dát ji najevo a nebát se druhému říci, že ho máme rádi. Jinak nás nevyslovená láska může k druhému také poutat na celý život.

Co se děje, když vás ovládá:

Lítost 

Dlouhé roky můžete manipulátora napájet svou energií, neboť tyto emoce záměrně vyvolává. A právě tím vás vysává.

Křivda

Negativně ovlivňuje lidské zdraví. V myšlenkách se stále vracíte k tomu, kdo vám ublížil, čímž ztrácíte životní energii.

Msta

V hlavě si ustavičně spřádáte pomstychtivý plán o kruté a spravedlivé odplatě. To je nebezpečně pevné pouto k tomu, kdo si to nezaslouží.

Vina

Jde o agresi proti sobě, kdy si odepíráte právo na omyl. Přejete si, aby vám bylo odpuštěno, a tím se poutáte právě k tomu, komu jste ublížila.

Žárlivost

Stále myslíte na předmět svého zbožňování a toužíte ho vlastnit. Jenže tady už dávno nejde o lásku, ale o chorobné pouto, které vás spolehlivě ničí.

Ztráta

Nevrácený dluh představuje velmi silné pouto. Kdo utrpěl ztrátu, uvolní se jen s představou, že peníze velkoryse daroval. A dlužník se naproti tomu uvolní jen splacením dluhu.

reklama

Komentáře