Co o vás prozrazuje vaše životní číslo?

Numerologie umí jednu skvělou věc. Dokáže „přeložit“ skryté a nečitelné věci do řeči čísel. Naučíte-li se znát dešifrovací kód, dozvíte se o sobě spoustu informací. Například, jak k vám v průběhu života bude příznivý osud. To vám prozradí vaše životní nebo také osudové číslo.

Osudové číslo 1

Symbolizuje: jedinečnost a sílu ega, komunikační schopnosti Lidé s tímto životním číslem vynikají vůdcovskými a průkopnickými schopnostmi. Jsou aktivní a velmi zvídaví. Je těžké je zkrotit, jsou to velcí individualisté s nezávislou povahou.

Nevadí jim tvrdě dřít, aby dosáhli úspěchu. Nechybí jim sebevědomí, hrdost a originalita. Situaci jim občas komplikuje jejich urputná snaha každého organizovat. Neradi dělají kompromisy a není-li po jejich, mohou být protivní a odtažití.

Osudové číslo 2

Symbolizuje: harmonii, vztahovost a city Lidé s osudovou dvojkou mají rádi společnost a umí s ostatními hovořit tak, že jim rozumějí. V životě jsou jednou nahoře a jednou dole, měli by se naučit více využívat příležitostí.

V lásce jsou velcí romantici, umí vyjadřovat touhu a přistoupit na kompromis. Někdy jsou ale nestálí, leniví, příliš pasivní a trochu vrtošiví. Nejméně odolávají stresu, což může mít vliv na jejich psychiku.

Osudové číslo 3

Symbolizuje: myšlení, tvořivost, akčnost Trojky mají zdravé ego, nejsou lehkomyslné, ale zato upřímné a ambiciózní. Občas mocmluví a jsou domýšlivé. Nebojí se práce. umí své nápady zrealizovat a nedělá jim problém přeskakovat z činnosti na činnost, nadchnou-li se pro něco nového.

Rády se pohybují ve společnosti a umějí se vcítit do jiných lidí. Dobře hovoří a argumentují.

Osudové číslo 4

Symbolizuje: stabilitu, praktičnost, schopnost realizace V životě mohou tito lidé očekávat různé nepředvídatelné události. Často se dostanou až na úplné dno a mohou propadnout depresivním a chmurným myšlenkám.

Jsou nedůvěřiví k jiným a na lidech kolem sebe většinou hledají jenom to špatné. Mají rádi řád a potřebují mít pocit, že je ostatní berou. Jsou velmi praktičtí, ale občas mohou působit nevýrazně a chladně.

Měli by hledat na věcech pozitiva.

Osudové číslo 5

Symbolizuje: vůli a odhodlání, vnímavost Tito lidé mají štěstí ve finanční sféře, bystrý rozum i úsudek. Jsou chytří, mají vrozené nadání a ostatní je obvykle respektují a chválí.

Nemají rádi nudu a jednotvárnost a chtějí všechno hned poznat. Rádi cestují, dobře navazují kontakty s ostatními a dokážou je ovlivnit v jejich rozhodnutích. Také mají smysl pro humor a mohou se skvěle uplatnit jako vůdci nějaké komunity.

Příliš se nezabývají minulostí.

Osudové číslo 6

Symbolizuje: soulad, lásku, rodinné zázemí Šestky mají rády společnost a přeje jim štěstí ve finanční oblasti. Mají však potíž s respektováním autorit a sklon zbytečně utrácet.

Milují svoji rodinu a pečují o ni. Potřebují ovšem pocit uznání za to, co dělají. Jsou materiálně založené, občas se chovají egoisticky a na partnera žárlí. V práci jsou úspěšní a nechtějí být izolováni od ostatních.

Potřebují mít pocit, že je druzí berou..

Osudové číslo 7

Symbolizuje: životní zkušenosti, vývoj, pochopení Myslí pružně, mají bystrý úsudek a rádi se vzdělávají. Jsou přátelští, umí dobře hovořit a mají dobrou intuici. Jsou originální a společenští.

Mají výbornou fantazii a někdy mohou trpět sklonem vidět budoucnost černě a obávat se toho, co jim přinese zítřek. Patří spíše mezi uzavřenější typy, ale mají dost síly na to, aby zdolali všechny nepříjemnosti, které jim osud postaví do cesty.

Osudové číslo 8

Symbolizuje: rovnováhu, logiku a ctižádost Osudová osmička přináší zrozencům různé životní zkoušky i sílu utkat se s nimi a vzít si z nich ponaučení. Umí pracovat a dostávat se krok za krokem ke svému cíli.

Jsou to dobří a vytrvalí pracovníci, kteří jdou za tím, co chtějí, dokud se jim cíle nepodaří dosáhnout. A to někdy za jakoukoli cenu. Daří se jim využívat příležitostí, a k tomu, aby zdolali nepřízeň osudu, dokážou zapojit i ostatní.

Osudové číslo 9

Symbolizuje: univerzalitu, dokonalost a idealismus Devítky mají vnitřní sílu, vitalitu, energii a skvělé nápady, které ovšem většinou realizuje někdo jiný. Umí využít dobrých příležitostí.

Jsou moudré a měli by se více snažit chápat lidi kolem sebe. Dokážou odvést spoustu práce a mají smysl pro krásu. Protože touží po úspěchu, někdy nadřazují rozum nad city a nebojí se jít za svým. Jednají ale fér a uznávají pravdu a spravedlnost.

Osudové číslo 11

Symbolizuje: vnitřní sílu a velkou citlivost Umí si poradit téměř v každé situaci a nepropadají černým myšlenkám. Dokážou dobře navazovat vztahy s okolím, ale přátelství pro ně není na prvním místě.

Tito lidé většinou chtějí, aby se vše podřídilo jejich názorům. Jsou to dobří vůdci, kteří si jdou za svým cílem s potřebnou razancí i aktivitou. U ostatních lidí jsou oblíbeni. Uvnitř jsou velmi citliví a mohou mít mystické schopnosti.

.

reklama
reklama